Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Samhällsvetenskapens fundamentala krafter | Main | Bör EITC-reformer få öka inkomstojämlikheten? »
onsdag
maj092007

Ökad inkomstspridning i USA inte av ondo?

Ökad inkomstspridning i USA beror till stor del på ökade utbildningspremier, menar Becker & Murphy i The American.Deras slutsats:
So instead of lamenting the increased earnings gap caused by education,policymakers and the pub­lic should focus attention on how to raise thefraction of American youth who complete high school and then go on fora college education.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Jo, alltså, inkomstspridningen är av ondo, men som vanligt gäller det att koncentrera sig på hur man skall göra dom fattiga rikare, inte hur man skall göra dom rika fattigare.
Det här var ju en fantastiskt insiktsfull kommentar av Lennart Regebro. Jag tycker det är rätt typiskt att han inte visar någon som helst förståelse för att inkomstspridningen i sig är en källa till mänskligt framåtskridande.
9 maj | Unregistered CommenterKurre
En av anledningarna till att han inte gjorde det var nog att det är rent nonsens att påstå att inkomstpridning i sig är just "en källa till mänskligt framåtskridande."

Kan tipsa om följande videoföreläsning av Russel Roberts om varför han menar att de som talar om att medelamerikanen inte fått del av de senaste årens tillväxt inte ens själva tror på det de säger:

http://cafehayek.typepad.com/hayek/2007/05/speaking_of_dic.html

9 maj | Unregistered CommenterErik
Erik,

Du kallar det nonsens men jag kan meddela att jag är i gott sällskap. Såhär sade Marian Radetzki, professor i nationalekonomi, för några år sedan:

"Mitt förslag till att bli av med arbetslösheten är smärtsamt för vissa, men vi måste skapa incitament för att få folk att lyfta sig själva i håret. Titta på Amerika, där råder en brutal arbetsmarknad med låga lägstalöner, de som får sparken har lättare att få nytt jobb där (till skillnad från här). Hungriga människor löser arbetslösheten."
9 maj | Unregistered CommenterKurre
Det var inte riktigt samma sak som vad du påstod, Kurre. Få som läser den här bloggen förnekar nog att incitament har betydelse för människors beteende. Det är en helt annan sak än att påstå att inkomstspridning i sig gynnar mänskligt framåtskridande.

Den medeltida inkomstspridningen, baserad på arv och att överheten plundrade underklassen, bidrog nog inte till mäskligt franmåtskridande.

Men du är ju inte ensam om din åsikt, Marx tyckte väl någonting liknande
Kurre: Vad i hela friden har ditt inlägg med min kommentar att göra?

Å andra sidan är det svårt att förneka det han säger. Den som gör det kan ju knappast tas som seriös i en debatt, då det är uppenbart att det stämmer. Om man sedan GILLAR att det stämmer eller inte, det är en annan fråga, och där är min åsikt lika god som din. Men när man börjar förneka fakta för att de inte passar in i ens världsbild så är man illa ute, och bör inte tas på allvar av andra debattörer.
10 maj | Unregistered CommenterErik
Johan Richter, jag kan upplysa dig om att Sverige tappat sin tätposition i välståndsligan på grund av den socialdemokratiska utjämningspolitiken. Om vi hade utvecklats i takt med OECD sedan 1970-talet hade en normal svensk familj haft tiotusentals kronor mer att leva på idag. Att i en sådan situation komma dragande med spöken från medeltiden är både arrogant och oerhört långsökt.

Erik, du kallade mitt inlägg nonsens och därför ville jag visa att min ståndpunkt har stöd i den nationalekonomiska vetenskapen.
16 maj | Unregistered CommenterKurre

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.