Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lätta poäng på Koh Lanta? | Main | Lästips juni »
söndag
jun102007

Brännpunkt utmanar DN-debatt

DN-debatt blir bara underligare och underligare. Det sägs att de får in 50 artiklar om dagen. Då har jag svårt att tänka mig att exempelvis en artikel vari gamla före-dettingar i m, c och kd uppvisar mossiga värderingar är det mest angelägna att publicera - någonsin.

För publiceringen av forskningsrön baserade på en icke framlagd magisteruppsats får Mats Bergstrand ytterligare kritik i senaste Axess (ej på nätet).

För några år sedan, var de ganska generösa med repliker och kommenterar på publicerade artiklar. Nu är policyn den motsatta förstår jag på denna vassa kommentar från Sune Olofsson, debattredaktör på SvD Brännpunkt, som uppenbarligen ser chansen att konkurrera.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Håller med, DN debatt har blivit värre och värre. Men det gäller också ledarna iofsg. De är nu för tiden allt annat än liberala. Så jag sa upp min prenemuration för ett halvår sedan. Ett beslut jag inte ångrar en sekund.
10 jun | Unregistered CommenterMarcus
Jag blir ofta förvånad över att det som antagligen är Sveriges största debattplats, DN Debatt, inte sällan vigs åt en extremt litet och teknisk fråga, intressant för en liten krets byråkrater. Det verkar dessutom som om en statlig utredning ges någon form av presumtion av allmänintresse, hur löjligt pinsam utredningen i sak är.

Jag instämmer dessutom i ovanstående inlägg; DN är inte liberaler längre, de är inte ens borgerliga. Det största utrymmet på ledarplats går idag ut på att försöka borgarna genomföra sossepolitik. Man kan nog säga att DN har en ledarsida som ogillar sossar, men precis som de flesta övriga grupperingar i Sverige är så socialiserade i den svenska sossestaten att man inte kan tänka i andra banor än sossepolitik. Så medan man ogillar sossar, av tradition, personliga skäl, etc, etc så älskar man sossepolitik.

Så länge detta ideologiska spökskepp får driva runt med liberal flagg i den svenska ankdammen kan alla krafter som vill utmana status quo lika gärna stanna kvar under däck.
10 jun | Unregistered CommenterErik
Jag har slutat prenumerera på DN på grund av debattsidan. Det har ju nått helt sjuka proportioner när Pater Bergstrand ska läxa upp debattörer med sin "metakrönika" som tar en fjärdedel av debattsidan typ en gång i veckan.
Jag är kluven. För närvarande är jag prenumerant, och det faktiskt till stor del på grund av just DN Debatt (nyhetsmaterialet är under all kritik, ledarsidan skriven av ett gäng pajaser). Anledningen till detta är att tycka vad man tycka vill om inehållet på debattsidan så ÄR det faktiskt Sveriges diskussionsnav. Vill man på kort tid ha en stor chans att ta del av vad dagens diskussioner i Sverige kommer att handla om så läser man DN Debatt.

Jag funderar dock på att börja läsa DN Debatt på nätet och gå över till SVD i pappersform på morgonen.
10 jun | Unregistered CommenterErik
För att agera djävulens advokat så får jag väl säga att en av debattörerna har varit statsminister. Det var nog det som ledde till att det mossiga inlägget överhuvudtaget togs in.

Har själva sagt upp prenumerationen på DN men det beror mer på kulturdelens alltmer totalitära inriktning.
10 jun | Unregistered CommenterByggaren
DN monolog är onekligen ett bättre namn...
Det som är mest fascinerande är att det blir "dagens nyhet" det som publiceras på DN-deb. Så spännannde är det långtifrån alltid.

Och tråkigast av allt är ju den gode Bergstrands syn på saken: vi är debattinitierare. Mao den som vill försöka argumentera emot de mer eller mindre osannolika dumheter som publiceras (och ja, det är ofta det är dumheter, åtminstone i de frågor där jag kan tillräckligt mycket för att bedöma sakinnehållet) måste göra det någon annanstans.

Det är kanske inte så konstigt att bloggosfären växer sig så stark.
11 jun | Unregistered CommenterJFE
DN:s redaktion sitter i samma fastighet som Expressens...
12 jun | Unregistered CommenterAttila

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.