Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Almedalsbloggen | Main | Fakta om utbildningsexpansionen, förkunskaperna och resurser per student »
måndag
jun182007

Apropå utarmningen av den högre utbildningen...

Om man klickar 'faculty' på ett riktigt universitet ser det inte ut så här. Gamla goda Friktion tycks ha något nytt på spåren.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Frågan är om det kan vara så illa? Det är inte alltid helt lätt att referera namnet på utländska universitet rätt, är det inte rimligt att anta att det är någon sådan miss som inträffat?

Om inte är det ju förstås ett fint scoop, väl i klass med Borelius. Men jag förstår inte varför det inte finns någon dementi eller bekräftelse i traditionella media?
18 jun | Unregistered CommenterLeffe
Och apropå det motsatta (inarmning? utbening?), får vi en kommentar till det här?
http://ratio.se/pages/NewsItem.aspx?id=646
18 jun | Unregistered CommenterDennis
Bergestipendiet till Berje, hur kul som helst. Stort grattis!
18 jun | Unregistered CommenterJohan
Håller med föregående talare. Stort grattis!

Littorins pressekreterare har nu kommenterat på politikerbloggen. Det tycks stå alldeles klart att ministern är en bedragare.
18 jun | Unregistered CommenterMartin
...eller att någon i Littorins stab är lätt naiv, ty så här lyder kommentaren:

"- Sven Otto Littorin läste på distans vid Fiarfax [sic] University under åren 1995 till 1997 när han var bosatt i USA. Han lämnade in sina inlämningsuppgifter och sin uppsats precis som han skulle. Det är den kommentar vi har."

I övrigt tackar jag för gratulationerna, och finner det lustigt att dessa ämnen delar diskussionstråd.
18 jun | Unregistered Commenterbergh
Snacka om misstänkliggörande. Man frågar sig verkligen vad som krävs för att få det där stipendiet.

Nå, naiv eller inte så måste väl personen ifråga anses ha bekräftat att Friktions påståenden inte baserar sig på missförstånd?
18 jun | Unregistered CommenterMartin
Japp, Friktion har klart för sig. Och nu har Expressen snappat upp storyn:

http://www.expressen.se/nyheter/1.726846

Ska vi gissa att någon i bloggosfären redan bett att få se magisteruppsatsen?
18 jun | Unregistered Commenterbergh
Uppenbarligen klarar flera journalister inte av att bedöma sanningshalten i Friktions påståenden - som t ex Lena Mellin på Aftonbladet. Vore det inte på sin plats att några som kan göra detta går ut och kräver killens avgång?
18 jun | Unregistered CommenterMartin
@Martin: Det visar nog att svenska journalister är lika sjaskigt utbildade som en genomsnittlig svensk minister. Men det vore trevligt om ett gäng tunga akademiker, till exempel, att sätta Littorin på plats. (Och med tung akademiker menar jag inte <a href="http://www.politikerbloggen.se/2007/06/18/3606/#comments"SBL</a>.)

Var är oppositionen, förresten? Vi får nog inkompetensförklara även dem för att de inte lyckats gräva upp det här på mer än ett halvår. Och var är de i dag?
18 jun | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.