Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« OBS i P1 om borgerlig idédebatt | Main | Vilka journalister förstår vad Littorin-fallet handlar om? »
tisdag
jun192007

Därför sitter Littorin kvar

Jag har satt en flaska portvin på att Littorin sitter kvar. Kanske att mitt flitiga umgänge med pressekreterare färgat min världsbild, men jag tror att journalister spinner en nyhet mer om de kommit på den på egen hand.

Som Jonas påpekar, har traditionella medier varit lite motvilliga i sitt erkännande av att Friktion inte bara var först, utan även hade samlat in nästan all relevant fakta i frågan.

På förekommen anledning: Det var INTE så att universitetet blev av med någon examensrätt eller fick dåligt rykte efter att Littorin gått där. Det har aldrig varit ett riktigt universitet. I kommentarstråden till förra inlägget hittade Martin en gedigen artikel i the local:
Fairfax University applied in 2000 for accreditation from the LouisianaBoard of Regents, but then withdrew its application. The board noted inits minutes that "by withdrawing its application, Fairfax Universityagrees to discontinue operations immediately in Louisiana as anacademic degree-granting institution." Fairfax, now known as Fairfax University Institute, is today registered in the Cayman Islands.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (13)

Om man sammanför den mekanismen du flaggar för, med att det är midsommar på fredag, så håller jag med dig: det här har blåst över redan i övermorgon. Givet att ingen råkar hitta uppsatsen, och att den är typ ett 7 sidor långt pejper och inte ens hade klarat sig igenom magisternivån (eller i alla fall knappt) på företagsekonomen i Uppsala.
19 jun | Unregistered Commentergummo
Jag hittade den faktiskt inte där, men ändå.

Varifrån kommer uppgiften att Fairfax blivit av med examensrätten? Läser man det ursprungliga inlägget på friktion går det inte att missförstå.
19 jun | Unregistered CommenterMartin
Det kommer från Aftis.
19 jun | Unregistered Commentergummo
Jag har nu mejlat dem och bett om en korrigering.

Reinfeldt kommentar till SvD tar ändå priset:

"-Han har angivit hur han uppfattar hur det gick till. Det viktiga är att han får svara för sig, eftersom jag inte känner sakförhållandena, men jag känner mig nöjd med att han har gjort det.

Sven Otto Littorin låter hälsa till SvD.se via sin
pressekreterare att han avböjer att kommentera."
19 jun | Unregistered CommenterMartin
Jag tror också det ebbar ut inom kort. Det hade varit roligare om skolministern hade köpt en titel.
19 jun | Unregistered CommenterAndreas J
Jo, men det var kul så länge det varade.
19 jun | Unregistered CommenterMartin
Det här är ju om möjligt ännu roligare: http://www.expressen.se/nyheter/1.728952

;)
20 jun | Unregistered Commenterpontus
"Jag är inte imponerad" är ett försiktigt uttalande. Jag skulle fälla samma omdöme om flera uppsatser i Lund..:)
20 jun | Unregistered CommenterAndreas J
Nu ryktas det att Sven-Ottos uppsats i själva verket är ett plagiat och att det är anledningen till att han skickade den till just Fairfax University.
http://www.friktion.se/2007/06/17/sven-otto-littorins-akademiska-meriter/

Men så dum kan han väl inte vara att han plagierar en halvtaskig uppsats?

Å andra sidan, min erfarenhet är att studenter som plagierar är så inkompetenta att de inte ens förstår att ändra meningar som enkelt kan googlas (det finns ett skäl till att de fuskar istället för att plugga). Jag hade en student som i ena stycken skrev en helt obegriplig engelska, i nästa redogörde detaljerat och välskrivet för den svenska föräldraförsäkringen -- direkt insaxat från Försäkringskassans webbplats.
20 jun | Unregistered CommenterJohan
Så har vi alltså äntligen en parallell till den pratsamma ex-barnflickan. Vore väl utmärkt om någon ambitiös journalist kunde få tag på personen ifråga. Eller ska friktion göra det jobbet också?
20 jun | Unregistered CommenterMartin
Ursäkta, det är väl inte Martin och Johan med Friktion och ett mer eller mindre internt Friktions-möte jag kommenterar i? De flesta har väl läst Neo blogg nu...

www.magasinetneo.se/blog/archive/2007/06/23/friktions-fiktion-neo-avslojar-dubbelspelet-bakom-littorinaffaren
24 jun | Unregistered CommenterMagnus
Det verkar inte bättre. Detta är upprörande. Nu får justitieministern se till att dessa illvilliga bloggar tas ned från internet. Någon måtta får det vara!
24 jun | Unregistered CommenterKurre

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.