Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tännsjö har ganska rätt om välfärdsstaten | Main | Varning för Richard Florida-sjukan i Svenska kommuner »
söndag
jun032007

Neoklassisk ekonomi nyttig för vänstern

Niclas tipsar om en smart betraktelse av Brad DeLong. Han menar att neoklassisk ekonomi är nyttig för folk som ideologiskt ligger lite till vänster, eftersom de därmed tvingas slipa sina argument, beakta allmän-jämviktseffekter som uppstår när människor ändrar sitt beteende som en följd av att politiken påverkar incitamenten.

Trots alla orealistiska antaganden, blir vänsterpolitik ofta mer realistisk om den utformas i samklang med lite enkel neoklassisk nationalekonomi:
The result is that the neoclassical economics toolkit makes you asmarter, stronger, more powerful, more effective, more reality-basedleftie.
Å andra sidan, står du ideologiskt till höger är risken att du fördummas:
It functions like a kind of crack, reducing their [högerns] arguments to emptyslogans: "the market takes care of that"; "acts of capitalism betweenconsenting adults"; "they hired the money, didn't they?"
Så vad är det högerfolk skulle behöva läsa för att bli smartare? Institutionell ekonomi? Sociologi? Psykologi?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (20)

Mitt svar är entydigt Österrikisk ekonomi. Lite von Mises skulle inte skada i den svenska diskursen.
3 jun | Unregistered CommenterErik
På Smålands nation i Lund, där det kryllar av vänsterfolk, sägs det att den som härdar ut NEK A (även kallad grundkurs i nyliberalism) i Lund (där anses den tydligen vara "värst", dvs nyliberal och inte bara liberal) blir en otroligt mycket mer övertygande vänsterdebattör, förutsatt att vederbörande inte bytt sida av all "propaganda" som föreläsningarna sägs innehålla. Det är alltså ytterst respektingivande på Smålands nation att läsa ekonomi och vara vänster. Flera av mina vänner och gamla kursare som kallar sig höger har däremot sagt att om det varit någon kurs på universitetet som fått dem att bli mer vänster har det varit ekonomisk historia. Fast det är kanske inte riktigt samma sak som vad "högerfolk skulle behöva läsa för att bli smartare"...
3 jun | Unregistered CommenterMi Lennhag
Det märkar man väl på vänsterpatiet att de har plockat upp vissa argument från den neoklassiska nationalekonomin. Argument som att inflation har låga kostnader, och argument kring negativa externaliteter förekommer, förefaller inspirerade av en grundkurs i NEK, även om man ibland kan undra hur mycket de förstått.

Men det hela följer ju i en klassisk tradition, redan Marx lånade ju friskt från borgerliga ekonomer.

Att vänsterfolk blir smartare av att läsa neoklassisk ekonomi är ju inte så konstigt. Neoklassisk ekonomi är mer korrekt än socialistiska ekonomiska teorier. Om man inte är väldigt korkad blir man smartare av att läsa saker som är korrekta. :-)

Det som väl främst saknas i den typiska nyliberalens kunskapssamling är väl historia, skulle jag gissa.
"Men det hela följer ju i en klassisk tradition, redan Marx lånade ju friskt från borgerliga ekonomer."

Gjorde han verkligen det? Vissa saker var väl allmängods som han också använde sig av.
3 jun | Unregistered CommenterDennis
polanyi och list.
3 jun | Unregistered CommenterMiriam
och är man lagd åt det internationella hållet kan man kolla in robert jervis också. klokhet så det stänker! utan frosseri i vare sig marknadskrafter eller kapitalism.
3 jun | Unregistered CommenterMiriam
Tja, förutom att det brukar påstås att han lånade från Smith och Ricardo, så kan jag bara hänvisa till att den enda Marx-bok jag läst, "Filosofins elände", innehåller långa passager av citat från Ricardo, som Marx instämmer i.
Fast då handlar det väl om arbetsvärdeläran, som åtminstone jag ser som allmängods bland de klassiska ekonomerna. Och visst, med tanke på att Smith och Ricardo var bland de mest prominenta bland klassikerna och föregångare till Marx så kan man väl säga att han lånade av dem. Men samtidigt är det inte samma arbetsvärdelära som de använder sig, och skillnaderna är nog störst mellan Marx och Smith.
4 jun | Unregistered CommenterDennis
Som jurist kanske jag är lite partisk, men jag tror att många till höger skulle ha stor nytta av att läsa Carl Schmitt. Framför allt då kanske beträffande behovet av en Rosseauansk volonté générale. Vidare behandlar Schmitt folkrättsliga frågeställningar som under de senaste åren snabbt fått ny aktualitet.
Menar du nazitysklands främste rättsfilosof, Carl Schmitt?

För övrigt kan jag inte förstå att människor som läser den här siten och verkar bildade i övrigt inte ens har läst Marx. För den som har gjort det är det uppenbart att han lånat mycket från Smith och Ricardo, och det är inget han försöker dölja
4 jun | Unregistered CommenterErik
Erik lille, nu är du verkligen ute och cyklar. Carl Schmitt är en av förra århundradets i särklass största rättsfilosofer och hans samarbete med den nazistiska regimen var ren opportunism, det är väl belagt i Schmitt-forskningen. Exempelvis var han före det nazistiska maktövertagandet nära medarbetare till Kurt von Schleicher.

Dina utsagor om andra debattörers bristande bildning framstår därför som stenar kastade i glashus. Pinsamt.
4 jun | Unregistered CommenterKurre
Erik, jag har faktiskt inte läst Marx, så upplys mig gärna om vad det är som är så upprörande med det.

Dina Marx-studier verkar tyvärr inte ha gett utdelning i form av vare sig analysförmåga eller argumentationsteknik. Så kanske räcker lite stillsam introspektion för att få den förklaring du söker?
4 jun | Unregistered CommenterMartin
Populism? I princip varje skrift av Schmitt ligger i linje med den nazistiska statsideologin. Han var mewdlem i partiet och ansågs vara partiets förste rättsideolog. Han ångrade ALDRIG offentligt att han varit medlem eller arbetat för nazismen.
5 jun | Unregistered CommenterErik
Jag skrev opportunism, inte populism, vilket är en viss skillnad. Jag uppmanar dig att läsa några av Schmitts mest betydande verk och du kommer att inse vilken stor tänkare han var. Hans läror vilade i första hand på katolsk grund, inte ideologisk. Kanske kunde vi också acceptera att inte allt som hände i det Tredje Riket var genomruttet?

Som sagt: Schmitt är helt klart nyttig läsning för oss liberaler!
5 jun | Unregistered CommenterKurre
Katolicismen är också en ideologi.

Vill du att liberaler ska läsa en nazistmedlöpare som baserat sina skrifter på katolsk ideologi får du nog ge några exempel på
vad som är intressant i det han skrivit.
Nejdu, Johan. Man kan föra hästen till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka.
5 jun | Unregistered CommenterKurre
"Men samtidigt är det inte samma arbetsvärdelära som de använder sig, och skillnaderna är nog störst mellan Marx och Smith."

Och viktigast av allt: Arbetsvärdeläran (både Smiths och Marx version) är fel. Men till skillnad från Marx så bygger inte Smiths övriga teorier på värdläran, så där det går att ta Smith och byta ut hans värdelära, så kollapsar Marxn total när man tar bort arbetsvärdeläran, eftersom den är grunden på vilken Marx byggde sin genuint och genomgående felaktiga teoribygge.

Johan Richter: Kurre driver med dig.
Nu har internetprogrammeraren plötsligt blivit nationalekonom och idéhistoriker! Regebro är tydligen lika mångsidig och genialisk som Kim Jong-Il.

Lennart, lyd ett gott råd och bliv vid din läst! Jag är säker på att du kan bygga riktigt bra hemsidor. Din personliga hemsida har till exempel har en spännande funktion som tillåter användaren att byta färg på den. Satsa på sådant - för där har du uppenbarligen en del att tillföra!
5 jun | Unregistered CommenterKurre
Kurre och Erik: Annars är det ju mest vänstermänniskor som i dag har rehabiliterat Schmitt, t ex Chantal Mouffe. Och tja, han har ju sina poänger, så jag instämmer i ordineringen.
5 jun | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.