Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bloggtips: Jacob Christensen | Main | Artikel om läget i den högre utbildningen »
söndag
sep022007

Bör Sverigedemokraterna isoleras?

Per T Ohlsson skriver bra idag om varför man inte bör ge Sverigedemokraterna inflytande och uppmärksamhet. Bl a tar han upp SOM-mätningarna:
Sverigedemokraterna är landets i särklass mest impopulära parti. På en skala mellan –50 (ogillar) och +50 (gillar) får partiet –32 i SOM-mätningen. Motsvarande tal för både socialdemokraterna och moderaterna är +3.
Nog är dylika siffror ett bra argument mot dem som hävdar att SD i kraft av sina valresultat borde ges
inflytande, insyn och/eller utrymme i TV-debatter, av något slags demokratiska skäl? Med tanke på hur mycket de flesta väljare ogillar SD talar de demokratiska skälen snarast för att göra precis motsatsen: fortsätta isolera SD.

Per T avslutar med att citera Sören Holmberg:
Övriga partier måste helt enkelt se till att Sverigedemokraterna förblir det  mest avskydda av alla partier. Den som tror den lämpligaste metoden då är att bjuda in Sverigedemokraterna i rampljuset, för att de liksom skall avslöja sig själva, kan gott läsa Djävulssonaten och sedan begrunda Sören Holmbergsslutsats i Det nya Sverige:”De etablerade partierna stödda av de allra flesta av sina väljare– som i genomsnitt tycker mycket illa om Sverigedemokraterna – har varit framgångsrika hittills med att försvara sig mot en inbrytning på nationell nivå.” Som amerikanen säger: Don’t mess with success.
Relaterad post.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Jag är uppriktigt förvånad över hur öppet den existerande makteliten kan diskutera vilka metoder som är bäst att kväsa uppstickare på. Det är ovärdigt en demokrati. Det kan inte vara en taktikfråga för de stora partierna om ett mindre uppstickarparti skall få säga sin mening så att folk kan höra.

PS. Jag är inte Sverigedemorkat eller socialist av någon annan typ heller.
2 sep | Unregistered CommenterErik
Däremot är det naturligtvis värdigt ett demmokratiskt samtal att bunta ihop partier man inte gillar med ett nazianstucket och främlingsfientligt parti.
2 sep | Unregistered CommenterMartin
Det bästa sättet att få in sd i riksdagens stugvärme är nog att fortsätta att isolera dem. Det retar upp den inte oväsentliga del av väljarna som ogillar riksdagspartiernas migrationspolitik, och därmed får sd bättre opinionssiffror.
2 sep | Unregistered CommenterJens
Partierna får prata eller inte prata med vem de vill. Myndigheter och demokratiskt valda organ har däremot en skyldighet att behandla sd likadant som alla andra partier. Så sker inte alltid, t.e.x. granskningsnämnden för radio och TV har särskilda regler för sd, och förföljelser har förekommit mot enskilda sd-medlemmar av arbetsgivare och fackförbund.

Att som kommentator i det läget gömma sig bakom vad andra partiers väljare tycker om sd är fegt. Antingen tror man på demokrati och lika regler eller så menar man att ändamålen helgar medlen. Man kan inte vara både demokrat coch jesuit.

Bästa Lundahälsningar

Du kan väl vara bussig och ge oss några substantiella argument för "socialismen" i SD:s politik.

Tittar man på var de står i vissa sakfrågor kan nog vissa frågetecken väckas för ditt försök till sammankoppling av "socialister" och SD. För någon månad sedan frågade LO-tidningen ut Jimmie Åkesson om deras arbetsmarknadspolitik. Ah well, resultatet? Egentligen verkar Jimmie inte ha sån sjuhelvetes koll på arbetsmarknadspolitiken. Han vet helt enkelt inte så mycket om frågorna, och säger bl a rätt ut "Vi har inte fördjupat oss i någon facklig politik". Pressar man Jimmie på vad han vill göra för, LO-medlemmar, så säger Jimmie att facket har för mycket makt. Jimmie vill skrota turordningsreglerna i LAS och avskaffa MBL.

Det stinker inte precis socialism över det där...
3 sep | Unregistered Commentergummo
Ja, jag tycker det.
4 sep | Unregistered CommenterAndreas J

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.