Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om ojämlikhet (och en liten korrigering) | Main | Har SBAB bidragit till en bostadsprisbubbla? »
måndag
okt272008

Efterlyses: Bra sammanställning av vad regeringen gjort hittills.

Någon som känner till en bra, och någorlunda saklig, sammanställning över regeringens reformer hittills?

Det bästa jag hittat är Daniel Suhonens, i socialdemokratiska Tvärdrag: Hela listan på högerns systemskifte.

Bitvis detaljerad, bitvis lite väl sluggermässig. Ibland undrar jag om den är korrekt, vad avses exempelvis med "Urholkade turordningsregler"?

Avslutningen är dock festlig:
Även sommarvädret har blivit sämreunder alliansen. I Stockholm har medeltemperaturen under juni-augsjunkit från 19,0 grader 2006 till låga 17,1 grader både 2007 och 2008.Sverige har blivit kallare.
Det visar väl bara att Reinfeldt tar klimatfrågan på allvar? Två grader på ett år, inte dålig utväxling på lite miljöbilssubventioner!

Skämt åsido, frågan är allvarligt menad. Har regeringen själv gjort någon sammanställning kanske?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Denna sammanställning av vilka vallöften som är avklarade kanske kan fungera som en utgångspunkt: http://www.rod.se/politikomraden/demokrati/8-av-10-valloften-kan-bockas-av/
27 okt | Unregistered CommenterMarcus
Den var inte så dum, stort tack!
27 okt | Unregistered Commenterbergh
Också värt att notera att Suhonens sammanställning innehåller extremt många felaktigheter, vilseledande utelämnanden och sammanblandningar. Några exempel:

Minskat bostadsbyggande är i stor utsträckning en statistisk chimär: Extremt många byggen "påbörjades" före 2007 för att ta del av den subvention som fanns då. Det som hände var alltså att man göt bottenplattor till hus som inte skulle byggas förrän långt senare.

Sjukpenning kan man få i två och ett halvt år, men den sänks från 80 till 75 procent efter ett år.

Försämringen i förtidspensionen har återställts, eftersom s ansåg att den bröt mot pensionsöverenskommelsen.

Turordningsreglerna har inte urholkats.

Regeringen FÖRSVARAR kollektivavtalen mot EU-domstolen.

Skattenivån har fallit (när blev det ett problem?), men välfärdstjänsterna har fått förstärkt finansiering. Går ihop tack vare fler i arbete. Ö h t framställs alla skattesänkningar som negativa.

Vårdval Stockholm har lett till över 20 nyöppnade vårdcentraler, flera av dem på Järvafältet.

Barnsjukhuset Martina är helt privat, privat vård har alltid varit tillåten i Sverige. Har inget med alliansen att göra.

Tydligen är det ett problem att pensionärer ska få välja vem som kommer hem och duschar dem och ger dem mat...

Och så vidare.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.