Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är DN-debatt en debattsida eller en gruppblogg för etablissemanget? | Main | Finanskrisen: Vems är felet? »
söndag
okt052008

Försäljningssiffror

Fick försäljningssiffror för den pampiga volymen Institutional Competition (Bergh & Höijer, 2008). Håll i er nu.

24 ex sålda i USA.
83 i resten av världen.

Dags att börja modeblogga och skriva deckare? (OBS skämt)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Det är aldrig för sent att ta sig själv på allvar. Finns det några deckare som utspelar sig i lokaler sponsrade av Holger C?
5 okt | Unregistered CommenterOla Svedin
Det skulle ha varit lite mer chick lit över omslaget.
5 okt | Unregistered CommenterDennis
Och haft en catchig undertitel.
5 okt | Unregistered CommenterDennis
I senaste numret av Journalisten får man en massa tips om hur man ska göra för att skriva säljande böcker. Ett av tipsen är ungefär: Man ska skriva om ett ämne som alla pratar om :-)
5 okt | Unregistered CommenterKalle
Du måste ju hotta upp titeln om du vill nå bra försäljningssiffror hos den breda massan. Förslag:
* Everything you wanted to know about Institutional Competition (but were to afraid to ask)
* Be A Master of Institutional Competition!

Annars kan en anständig underrubrik göra susen:
* Institutional Comeptition - Why Maine is richer than Moscow.
* Institutional Competition - how it affects you and your Familiy.
* Institutional Competition - friend or enemy?
7 okt | Unregistered CommenterLeif
Kanske är det inte boken det är fel på utan priset?
$135 indikerar för mig att någon valt en "skimming" strategi. Kanske när priset kommit ner så skjuter försäljningen upp?
12 okt | Unregistered CommenterPatrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.