Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Intressant om etiska märkningar i Ordfronts augustinummer. | Main | Försäljningssiffror »
måndag
okt062008

Är DN-debatt en debattsida eller en gruppblogg för etablissemanget?

Poängen med en debattsida är rimligen att åsikter ska - just det - debatteras. En riktigt bra debattartikel har bra argument för en kontroversiell åsikt, är välskriven och övertygande.

DN-debatt är numera något helt annat: en anslagstavla - eller snarare en gruppblogg - för etablissemanget. Artiklarna är påfallande ofta en sammanfattning av en undersökning, en ren verklighetsbeskrivning eller upp uppradning av saker och ting som lika gärna skulle kunna meddelats på nyhetsplats. Ofta är artiklarna skrivna i punktform: 10 punkter som minister X tänker göra åt problem Y.

Bland de nio artiklar som just nu är de senaste, är det bara två som tydligt argumenterar för en åsikt:
Självfallet är jag medveten om att gränsen mellan ett "anser" och ett "konstaterar" inte är solklar: Verklighetsbeskrivningar förtjänar också att debatteras.

Men när regeringen berättar att de tänker ha ett möte, eller när infrastrukturministern berättar att hon tänker bygga transportnät, då är det svårt att invända.

Som gruppblogg för etablissemanget är DN-debatt värd att hålla koll på. Men riktigt kul att läsa blir det nästan bara när Bo Rothstein får gästblogga.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Kul spaning, men den har en brist: du verkar i hög grad ha utgått från artiklarnas <i>rubriker</i> - men dessa, trots att de sätts inom citationstecken, skrivs undantagslöst av debattredaktören och har sällan eller aldrig någon motsvarighet i själva artiklarna.
Fast Rothstein bloggar väl på Brännpunkt numera?
7 okt | Unregistered CommenterDennis
jag håller med. Jag kollar alltid om Rothstein har ordet eller inte. Oftast inte så då hoppar jag DN-debatt.
helt riktigt jonas, men jag är medvetet arg på rubriksättarna av just detta skäl. Dessutom håller det hyfsat om man läser artikeln, det är ofta redovisningar av utredningen/undersökningar eller beslut, snarare än argumentationer för vissa åsikter.
7 okt | Unregistered Commenterbergh
Håller också med. Riktigt intressant blir Riksbloggen DN-debatt endast de dagar då någon verkligt självständig välskrivande person får komma fram: en Stig Strömholm eller den för övrigt alltid lika trevlige Rothstein.
Hej Andreas,
tack för vänliga ord, men FYI har jag helt frivilligt slutat skriva på DN debatt för mer än ett år sedan. Argumentet varför finns i min senaste bok "Förargelseväckande beteende", kort sammanfattat skall man inte ha att göra med en organisation som vars medarbetare sysslar med lögn och stöld.
Låter rimligt Bo.

Jag bojkottar också DN-debatt numera, men det märks liksom inte särskilt mycket :-)
10 okt | Unregistered Commenterbergh
Oavsett är väl det tydligaste tecknet på att DN-debatt inte gör sig förtjänt av sitt namn att de inte tar in några repliker. Själva meningen med en debattsida är väl ändå att argument (och för den delen fakta) ska få brytas med varandra.

Men det enda rimliga är väl att byta namn på sidan till DN-Megafon.
10 okt | Unregistered CommenterJFE
EN mycket viktigt analys och självfallet en korrekt slutsats!
Även om du i snällaste laget väljer att döpa klubben för de etablerades gruppblogg när det i själva verket är frågan om en klubb för inavelns befrämjande.

Många fokuserar på de som säger något och på den konforma ordvälling som rinner ned från rubrikens ordpake, men vem tänker på vilka röster som kvävts av när den överfeta maktens avmätta floskler återigen visar sina långrandiga ingresser?

Tungt viftar domedagsklockan för bockarna i klockriket, att makten korrumperar är inte dagens nyheter, det är morgondagens tragik.
25 okt | Unregistered CommenterRakel, o

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.