Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« S kan sin plakatpolitik - mp står för förnuftet | Main | Intressant om etiska märkningar i Ordfronts augustinummer. »
onsdag
okt082008

Kan svenskarnas preferens för autonomi och naturen förklara höga skatter och kort arbetstid?

Årsarbetstid per sysselsatt år 2006 enligt OECD:
  • Sverige:1562 timmar
  • USA: 1794 timmar
Är skillnaden problematisk? Det beror på om den beror på preferensskillnader eller ej. Om det helt enkelt är så att Svenskar är mer förtjusta i fritid än i materiell konsumtion är saken biff.

Många menar dock att skillnaden snarare beror på att skatter i Sverige gör arbete olönsamt. Hur ska vi utröna vilken förklaring som håller? Det är inte helt enkelt.

Många skulle nog peka på det faktum att arbetstiden generellt sett verkar vara längre i länder med låga skatter, men inte ens detta är en säker förklaring: Det kan ju vara så att folk med preferenser för fritid också föredrar större offentlig sektor.

En preferens för frihet, fritid och oberoende.

I Sverige har arbetstiden kortats genom allt längre semester successivt under 1900-talet, oftast på krav från arbetarrörelsen. Samtidigt har skatterna höjts.

Utvecklingen av svensk lagstadgad ledighet:
  • 1938: Två veckors semester
  • 1946: Tre veckor för ungdomar under 18
  • 1951: Tre veckor för alla
  • 1963: Fyra veckors semester
  • 1978: Fem veckors semester

I boken "Är svensken människa?" (Berggren & Trägårdh, 2006) antyds en sådan preferensbaserad förklaring till både höga skatter och kort arbetstid:

Svensken tycker om att vara oberoende och att vara vid havet eller skogen.

Med tanke på att vi har ganska gott om bådadera behöver man inte arbeta särskilt mycket för att ha råd till ett litet hus någonstans i naturen. Där kan man sitta på en sten, lyssna på Radio och dricka kaffe.

Den offentliga sektorn gör oss mindre beroende av andra människor, och priset i form av höga skatter verkar de flesta trots allt vara villiga att betala.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (17)

Som autonomist känner jag igen mig i resonemanget och tror att det ligger mycket i det. Den anonyma, icke-personliga välfärdsstaten har sina tilltalande drag.

Om man sätter välfärdsstat och familj (eller beroende av andra specifika individer) i motsatsställning i ett autonomiperspektiv kan man också, som James Buchanan gör, sätta deltagande i <i>the market nexus</i> och privat ägande i viss motsatsställning till varandra i ett autonomiperspektiv. På marknaden är du alltid beroende av hur andra beter sig och ser på dig och det du gör; om man istället har egen egendom kan man helt oberoende av andra leva sitt liv som man vill. Lyssna på radio och sådant du talar om. Se hans utmärkta <i>Property as a Guarantor of Liberty</i>. En lite juvel för autonomister.
...och gillar man inte skog och vatten går det som bekant bra att njuta autonomin i storstadens behagliga anonymitet och bekvämlighet!
8 okt | Unregistered Commenterbergh
Nja, finns det några bra studier som visar på hur mycket arbete som läggs ned på förvärvsarbete respektive oavlönat arbete i de båda länderna? En inte helt orimlig hypotes är att det arbetas mer oavlönat i hem och trädgård i länder med stora skattekilar som Sverige än i länder som USA. Att den totala arbetstiden skulle vara betydligt lägre i Sverige än i USA bara för att förvärvsarbetestiden är lägre är jag inte tvärsäker på.
8 okt | Unregistered CommenterKrolben
korrekt krolben, hemarbetstid är längre isverige, och total arbetstid ungefär 60 timmar i veckan både här och i USA.

Men måste detta vara en effekt av skattekilarna? Fördelen med hemarbete är ju att man är sin egen när man går där och påtar och plockar! (ja, jag är något av djävulens advokat nu!)
8 okt | Unregistered Commenterbergh
Finns det någon undersökning som bevisar att folk vill jobba i hemmet hellre än på det vanliga jobbet? Att påta i trädgården är förstås många som tycker är trevligt, men jag är mera skeptisk till om folk verkligen gillar att måla om radhuset t.ex.
MIn gissning är den offentliga sektorn ger oss tryggheten att vi faktiskt inte måste tjäna speciellt mycket för att ge våra barn goda möjligheter i livet. I den amerikanska modellen är det av mycket större vikt att du faktiskt har en väldigt god ekonomi om man vill se sina barn på en bra skola med universitetsmöjligheter.
8 okt | Unregistered CommenterOskar
Skillnaden är problematisk om den reflekterar preferenser över inkomststatus. Då visar den nämligen hur de stackars amerikanerna arbetar ihjäl sig i statusjakten medan den kloka svenska staten medelst värnskatt och statlig inkomstskatt höjer marginalkostnaden av status och därmed internaliserar dessa negativa effekter.
8 okt | Unregistered CommenterMartin
Fast då går det väl status i något annat, som att ha mest bohemisk morgonrock eller flest diktsamlingar i torpet (inköpta billigt på antikvariat naturligtvis)
9 okt | Unregistered Commenterbergh
Argh. Vad har du gjort kompis? Det är ju oläsbart. Byt tillbaks till det gamla!
9 okt | Unregistered Commentergummo
oläsbart?
9 okt | Unregistered Commenterbergh
Ok, men fulare. Förlåt.
9 okt | Unregistered Commentergummo
En fantastiskt rolig bok. Jag har den på nattduksbordet men somnar ofta snabbt och är lite otåligt på svaret. Det är väl ett "ja"? Min gissning är "ja, lite grann"
9 okt | Unregistered CommenterAndreas J
jo bloggen har blivit fulare...
Och vad har hant med lankara du hade?
Nä, jag menade blogrollen men jag hittade den.
Don't have enough cash to buy a house? Worry no more, because that is available to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a> to work out such kind of problems. Hence get a term loan to buy all you want.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.