Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kurser på Malmö högskola | Main | Back to basics: Ska vi införa socialism? »
torsdag
nov202008

Om bruksorternas framtid, Göteborg, Malmö och strukturomvandlingen

P1 i morse: Min Ratio-kollega Henrik Lindberg och Stig Henriksson, vänsterpartistisktkommunalråd i Fagersta var eniga om att det är en dålig strategi för bruksorter som drabbas av strukturomvandlingen att hoppas på att storföretagen eller staten ska komma till undsättning.

Något liknande antydde f ö den klok-festlige Karl Palmås för några veckor sedan - fast då gällde det Göteborg och Karl blev anklagad för bristande lokalpatriotism när han antydde att Göteborgs identitet var lite väl knuten till fordonsindustrin.

Funderar på om Göteborg borde lära lite av Malmö om hur en industristad hanterar strukturomvandlingen. Låt se:
  • Ignorera och förneka den internationella konkurrensen.
  • Kräv subventioner, sysselsättningsgaranti och devalveringar för att bibehålla konkurrenskraften.
  • Misslyckas trots subventioner, sysselsättningsgaranti och devalveringar.
  • Skyll på borgarna.
  • Fastna i arbetslöshet och handlingsförlamning några år. Utnyttja framför allt inte kustläget genom att bygga hus folk faktiskt vill bo i.
  • Gör plötsligt helt om och stressa fram en ekonomiskt havererad bomässa. Betänk särskilt att när bomässan gått i konkurs behöver man inte betala fakturor till alla småföretagare som tror att de är nåt (se sydsvenskan)
  • Lobba fram en högskola med konstig struktur och helskumt kursutbud. Särskilt viktigt är att precis allt akademiseras.
  • Lyckas hyfsat mot alla odds.
Som Malmöbo säger jag till Göteborgarna: Lycka till. Fast den har ni kanske hört förut?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Ånej!! Hörde du den radio-debatten? Min värsta någonsin. Kom in i studion i Sthlm med någonting helt annat, helt orelaterat till jobb, i tankarna. Och sedan satt alla andra därnere i GBG och tjattrade med varandra. Var inte helt med på noterna. Men - som du noterade att jag noterade under debatten - från Sthlm blev GBGs inåtblickande bland politiker än mer påtagligt... Förstår varför alla skrattar åt oss!!
20 nov | Unregistered CommenterKalle P
Jag tyckte du var cool.
20 nov | Registered Commenterbergh
Jag vet inte hur det är med punkt 1, men åtminstone något som liknar punkt 2 har väl Göran Johansson varit inne på flera gånger?
20 nov | Unregistered CommenterDennis
Puh! "Cool". Det var skönt att höra. Viktigt att inte framstå som ocool när man äntligen får vara med i Studio Ett.
24 nov | Unregistered CommenterKalle P

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.