Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om bruksorternas framtid, Göteborg, Malmö och strukturomvandlingen | Main | Mer från The Human Web: Kopplingen mellan samarbete och ojämlikhet. »
onsdag
nov192008

Back to basics: Ska vi införa socialism?

Kris för kapitalismen, och ropen på förstatliganden duggar tätt: (Adaktusson i SvD, Ehrenberg i Aftonbladet).

Men hur klokt är det att döma kapitalismen som ekonomiskt system på basis av några turbulenta månader just denna höst?

Vi vänder oss istället till samhällsvetenskapens motsvarighet till tvillingstudier: Snarlika länder som råkade hamna på olika sidor om järnridån.

Paldam & Guldlach (2008) har sammanställt resultatet i en tabell som visar hur mycket som skilde länderna åt när det institutionella experimentet började och hur mycket som skilde när kapitalism resp. socialism frått härja fritt ett bra tag.
 

Källa: Martin Paldam och Erich Gundlach, “Two Views on Institutions andDevelopment: The Grand Transition vs the Primacy of Institutions.,” Kyklos 61, no. 1 (2008): 65-101.

Bästa tvillingstudien är utan tvekan Nord- och Sydkorea: Ingen skillnad alls 1946 och i övrigt mycket snarlika förutsättningar. 60 år senare är sydkorea 12 gånger så rikt.

Med hjälp av Penn World Tables har jag illustrerat utvecklingen över tiden (jämförelseland USA).


Notera hur det onekligen funnits tillfälle då det kapitalistiska Sydkorea halkat efter. Då har det sannolikt varit högkonjunktur för Göran Greiders sydkoreanska motsvarighet. Men i det stora hela torde saken vara biff.PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Problemet ar ju, naturligtvis, att ingen av dessa lander faktiskt provat den *riktiga* socialismen. Den som ar fri fran Gulag och ser ut som pa kinensiska plancher!
19 nov | Unregistered Commenterpontus
Självklart. Fast då dammar jag av den riktiga kapitalismen, i vilken det saknas uteliggare och Michael Jackson lade av i tid.
19 nov | Unregistered Commenterbergh
Pontus: Exakt. Planering fungerar utmärkt om man bara lämnar över spakarna åt <i>rätt</i> folk. Det gäller bara att hitta de där <i>riktiga</i> allvetande experterna som <i>endast</i> har allmänintresset för ögonen i alla sina osjälviska och upphöjda beslut. Enligt Adaktusson jobbar de tydligen på Riksgälden och Riksbanken. Å fan!

[Off topic: Andreas, kom igen, tillåt html i kommentarerna!]
Nåja. "Ingen skillnad alls" är väl att ta i. Nordkorea rustades upp avsevärt mycket snabbare och kraftigare av sin ockupationsmakt än Sydkorea efter WW2. Betänk att Nordkorea själva faktiskt initierade Koreakriget, och drev den sydkoreanska armén ända till Pusan. Detta efter bara fem års självständighet. Nordkorea satt även på större delen av den industri som den japanska kolonialmakten lämnat efter sig på halvön, samt generellt avsevärt mer värdefulla naturresurser än de i syd. Nordkorea fick alltså på vissa sätt ett försprång vid självständigheten från Japan, gentemot Sydkorea (även om större delen av den odlingsbara marken finns i Syd).
19 nov | Unregistered CommenterBenjamin
Men glom nu inte att Sydkorea anvant sig av en mycket aktiv stat. Inte socialism, men inte heller i narheten av ´´ren´´ kapitalism.
20 nov | Unregistered CommenterAugust
Det stammer August, men Nordkorea var nog "ren" socialism. Och det ar det som ar poangen.
20 nov | Unregistered Commenterpontus
Jag forstod poangen. :) Om man nu anser en planekomisk vulgardiktatur, utan nagot som helst arbetarinflytande och med det absolut varsta loneslaveriet pa jorden, vara socialism (vilket stora delar av vanstern tyvarr gjort under framforallt 1900-talet) sa gar jag med pa att den Sydkoreanska blandekonomin vann en klar och tydlig seger over den Nordkoreanska ´´socialismen´´.

Har ar forovrigt en bra bok om den kinesiska blandekonomin::

http://www.amazon.com/Capitalism-Chinese-Characteristics-Entrepreneurship-State/dp/0521898102
22 nov | Unregistered CommenterAugust
Hur klokt är det att döma kapitalismen eller socialismen som ekonomiskt system baserat på BNP per capita? Ungefär lika klokt som att mäta lycka i promille alkohol i blodet skulle jag nog säga. Det är liksom bra till en viss gräns men sedan säger det inte så mycket överhuvudtaget.
22 nov | Unregistered CommenterAnders

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.