Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nya DKV: Nu ännu tunnare! | Main | Kurser på Malmö högskola »
torsdag
nov202008

Tidskriftranking, ekonomi, statsvetenskap och sociologi

Detta är posten för akademisk rangordning av olika slag.

Institutioner och forskare:

Repecs rangordning av lärosäten och institutioner i Sverige.

Repec, svenska ekonomer rangordnade på downloads de senaste tre månaderna

SSRN top business schoolsTidskrifter, alla ämnen:

www.journal-ranking.com

Publish or perish sammanställning (pdf)

Ekonomi:

ABS-guide

Tyler Cowens personliga favoriter här

Artikel i JEEA från 2003 med flera listor här

Kodrzycki & Yu (2006) här

Keele university: här

Handelsblatt 2007: här

University of Leicester: här (excel-fil)

Kiel Institute: Här

Tinbergen: Här

Köpenhamn: Här

Statsvetenskap:

Köpenhamn: Här

Sociologi:


Köpenhamn: Här

Ge gärna fler tips i kommentarsfältet!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (12)

WTF!? Copenhagen's poli sci ranking seems absurd. It bears no resemblance to any ranking I know of and I'm pretty sure no other political scientist at a top department would recognize it.

APSR and AJPS are obviously at the top. But those other two? C'mon! BJPolS, JOP, Electoral Studies, Comparative Political Studies, International Organisation, Journal of Theoretical Politics, etc etc, these are all better than those two. Much better.

Public Opinion Quarterly, with the 5th best impact factor score is not on the list. The Quarterly Journal of Political Science, with the 9th highest impact factor and generally considered as the future top venue for formal theory work is not on the list.

If further proof of the uselessness of this list were needed, note that Political Analysis, the poli sci journal with the *highest* ISI impact factor score in the latest ranking is not even listed!

I could go on.

Remove the link immediately; or better yet, put some sarcastic comment next to it ;)

If you want to get a sense of the top journals in the discipline, just refer to the ISI impact factor scores. Or check out one of these rankings:

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPSC%2FPSC40_04%2FS1049096507071181a.pdf&code=ae2ae2b3e5415d99388169c5ae3c5095

or

http://www.nuffield.ox.ac.uk/Politics/papers/2008/McLean%20Blais%20Giles%20and%20Garand%20(April%202008).pdf

and for a media release blurb on the latter, see:

http://www.ox.ac.uk/media/news_releases_for_journalists/080327.html
20 nov | Unregistered Commenterdaniel
En vild gissning: Köpenhamns pol sci professorer har publicerat en del i European Journal of International Relations och Public Administration.

När dylika listor tas fram, måste de naturligtvis uppfylla ett icke-omkastningskrav i den rådande akademiska hierarkin. (sarkastiskt nog, daniel? :-)
20 nov | Unregistered Commenterbergh
Japp. Det duger.
21 nov | Unregistered Commenterdaniel
Finns listor för psykologi? Det blir mer och mer ett ämne som ekonomer tycks närma sig.

Håller med om att Köpenhamnslistan för statsvetenskap verkar lite udda. Kan även tänka mig att Scandinavian Political Studies bör ges en högre ranking - eftersom de häromåret valde att refusera ett av mina arbeten ;-)
24 nov | Unregistered CommenterHenrik
En topp-tidskrift. i samma klass som finnish economic papers och local government studies. (OBS subtil självironi)
24 nov | Registered Commenterbergh
men köpenhamnslistan är inte alls obegriplig - bara att läsa om deras kriterier på webben:
"The lists are also used by some departments in connection with performance bonuses for publishing activities.

The lists of scientific journals are intended to act as a strategic tool to be used for example to signal key field(s) of research at the respective departments."

de har alltså utöver kvalitet fattas beslut om vilka tidskrifter de vill styra sin personal mot. Efter vad jag har hört så får köpenhamns statsvetare 50k DKR för en artikel i a-tidskrifterna, och en mindre summa för B-listan, typ 20 tusen, och ca 5 för resten av de ISI-rankade. dock obekräftade uppgifter jag fått muntligt av en av deras professorer jag nyligen råkade träffa på. en blandning av kvalitetsranking och ämnesmässig strategisk styrning alltså.
25 jan | Unregistered CommenterJohan
Med tanke på att ens rykte, status, lön, anställbarhet och välmåga, både individuell och institutionell, allt mer hänger på journalrankningar är det ju skam att det inte finns några enkla, interaktiva och framför allt öppna och genomskinliga tjänster för att plocka fram listor över fältets bästa tidskrifter.

Något i stil med den här juridikjournaldatabasen torde väl vara en baggis att knåpa ihop?
http://lawlib.wlu.edu/lj/
10 mar | Unregistered CommenterJohan K
Och ja, journal-ranking.com tycks ju ha haft den ambitiionen, men har inte uppdaterats sedan 2006, eoner i dessa sammanhang.
10 mar | Unregistered CommenterJohan K
Här en journaldatabas som ligger till grund för medelstilldelning till norska forskningsinstitutioner:
http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
10 mar | Unregistered CommenterJohan K
japp. synd på ett ambitiöst projekt (journalranking.com alltså )
10 mar | Unregistered Commenterbergh
Cheap football jerseys, NBA jerseys advertising the position is strictly prohibited to relax! In the current economic downturn, spending, such as general as the United States Football League NBA way. Recently, NBA jerseys advertising the position is strictly prohibited loose, will allow the Union to sell the team next season sportswear chest ads. But today, the Orlando Magic. Orlando Magic Chief Operating Officer Eric Martins, local time Wednesday, said the team will the players to a pre-job training per week, the ads. Martins train service, advertising on the major sources of income group, while over time, cheap football jerseys are the most valuable in the game, also on the shirt will no longer be a dream, but do not make a decision. Wellcome to our site:
http://www.nfljerseyonline.com/
Attention!Kinds of jerseys,beautiful bags and shoes provided for you online. With extremely competitive prices, we sell only quality products.We bring you the best quality products in the market today. And our prices are the best in this industry, we welcome our customers to look around and compare our prices with local dealers and other online vendors. Shopping with us can save you a lot of money, and we offer great discounts on multiple item purchase,you will save even more. site:
http://www.nfljerseyonline.com
http://www.bagonhand.com
http://www.sportshoes007.com

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.