Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer plakatpolitik från moderaterna | Main | Tips: Econ Journal Watch »
tisdag
nov042008

Tog människan bättre hand om naturen förr?

Om någon till äventyrs tror att den moderna människan begår rovdrift på naturen medan människor förr levde i harmoni med moder jord, behöver man inte läsa länge i historieböckerna för att komma på andra tankar:

Ur The Human Web, sid 15-16:
Human expansion around the world both required and promoted proliferation of new technologies [...] Overall, fire was by far the most potent device at their disposal for changing landscapes. By deliberately starting wildfires in the dry season, hunters cuold improve forage for the animals they hunted. Among the continents, Australia was the most affected [...] By setting wildfires [...] humans therefore accelerated the circulation of nutrients across successive plant generations, enlarging scope for some species and marginalizing others.
samt
on islands like New Zealand and Madagaskar, [...] human colonization came much later and resulted in the die-off of large bobied game within a few hundred years. [...] Species of potential use as domesticates were among those that disappeared from America - horses and camels inparticular. This may be the earliest evidence of our destructive impacton other species.
I bokens öppningskapitel beskrivs kort och koncist hur den upprättgående människan i Afrika lärde sig jaga med stenar och käppar, och genom att skapa skogsbränder. Med denna metod drog hon från Afrika till andra kontinenter, med kraftiga effekter för både flora och fauna: Djur utrotades, öknar skapades.

Lärdom av historien: Det var inte bättre förr.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Nej, människan var absolut inte snällare förr. Snarare tvärtom. Däremot var vi inte sex miljarder. Och inte heller hade vi industriella medel till hands. J.R. McNeill har även skrivit den helt fenomenala 1900-talsbiografin Something new under the sun, som handlar om just detta. För visst är det lite oroande att befolkningsutvecklingen har sett ut så här:

http://library.fes.de/images/digbib/01061007.gif

Och att vi samtidigt har extremt mycket fiffigare och effektivare sätt att skövla och fiska och pumpa upp råmaterial. Vi får väl sätta vårt hopp till att vi blir snällare, eller åtminstone långsiktigare, i framtiden.
4 nov | Unregistered Commenterdav
Bra tips, jag har hört om den. Titeln är lysande. Ska bara plöja mina böcker om hela världshistorien först :-)
4 nov | Registered Commenterbergh
Gör så du! Men som en sucker för just det här ämnet rekomenderar jag dig att hoppa Cook och gå direkt på Maps of Time som har allt som finns i Cooks bok och så myckt mycket mer, och dessutom mycket elegantare skrivet. Och så ska du förstås läsa Diamonds Guns, Germs and Steel - startskottet för de här böckerna - om du inte redan gjort det.
4 nov | Unregistered Commenterdav
Maps of time - härmed också på listan.

Diamond läst för länge sen. Inte allt naturligtvis, den var på tok för tjock. Valda delar har jag dock läst flera gånger. (Collapse står inte på listan.)
4 nov | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.