Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mats Alvesson producerar generaliserbar kunskap? | Main | Tog människan bättre hand om naturen förr? »
tisdag
nov042008

Mer plakatpolitik från moderaterna

Eftersom finansdepartementet vanligtvis är mycket duktigt på att argumentera sakligt och evidensbaserat för sin politik, blir kontrasten desto större när det lanseras svepskäl för en politik som främst är politisk-taktiskt motiverad.

Case in point: Dagens DN debatt av Borg, Littorin och Husmark Pehrsson. Stora delar av artikeln är tokigheter staplade på varandra - pedagogiskt fetmarkerade av debattredaktionen. Vad sägs om följande meningar (som följer på varandra i ett stycke):

"Regeringen har vidtagit åtgärder för att få fler att träda in i arbetslöshetskassorna."

Nej, regeringen har vidtagit åtgärder som fått folk att lämna akassorna. I massor.

"Att människor som skulle behöva ett trygghetssystem av ekonomiska skäl lämnat a-kassan är bekymmersamt."

Varför lämnar de då akassan trots ökade disponibla inkomster? Mig veterligen har det fortfarande inte gjorts någon systematisk analys av vilka som lämnat och varför. Kanske är det facket som ogärna lämnar ut dessa uppgifter. Har någon funderat på orsaken till det i så fall?

"När arbetslösheten stiger är det viktigt att många är med i a-kassan."

De flesta ÄR faktiskt fortfarande med i akassan. Sverige avindustrialiseras. Ni är moderater. Rimligen borde meningen lyda '[...] är det viktigt att det skapas nya jobb'

"Enligt vår uppfattning säkras detta mest effektivt genom att avgiften till a-kassan sänks, vilket kan ske utan att försäkringsmässigheten i systemet reduceras."

Om målet verkligen är att så många som möjligt ska vara med i akassan, säkras detta naturligtvis mest effektivt genom att göra försäkringen obligatorisk. Obligatoriska socialförsäkringar är inte på något sätt en anomali i den svenska modellen, vilket författarna antyder.

Försäkringsmässigheten är en separat fråga och beror på vilka fördelningsambitioner och incitament man vill bygga in i systemet (jfr pensionsreformen).

Så skulle jag kunna fortsätta, men vad är poängen?

Jag gissar att Anders Borg redan vet att även obligatoriska socialförsäkringar kan förses med incitament, att folk inte *tvingats* lämna akassan utan lämnat för att den var för dyr, att många av de jobb som försvinner på Volvo aldrig kommer att dyka upp (i Sverige) igen, och att det viktigaste för de arbetslösa är att de inom rimlig tid hittar ett nytt jobb eller vågar starta eget.

Artikeln är nog snarare en politisk signal: dels om att moderaterna är beredda att backa från all politik som ger s sakliga skäl att damma av högerspöket och varna för systemskifte, dels om att moderaterna absolut inte vill ha obligatorisk akassa.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (10)

Vad tror du själv om obligatorisk a-kassa?
4 nov | Unregistered CommenterJens
Klart att man kan ha det om man vill. Men det är nog riktigt att facket skulle ilskna till rejält, om man tog ifrån dem akassan, eftersom den i praktiken är ett kraftigt argument för medlemskap.

Jag tror det viktigaste är att tydligt tidsbegränsa akassan oavsett hur den administreras och att reformera socialbidraget.
4 nov | Registered Commenterbergh
SVT (Aktuellt) visade igår (21-nyheterna) att det framförallt är äldre rnära pensionsålder som i huvudsak lämnat. Uppgifterna kom från 3 fackförbund, varav ett av dessa var kommunal. Det är inte så förvånande då äldre gynnas av LAS turordningsregler (och har därmed låg arbetslöshetsrisk) i synnerhet som anställd i offentlig sektor (kommunals medlemmar). Jag har också läst någon gammal artikel i SvD om att äldre manliga SACO-medlemmar lämnat.

Märkligt att M i artikeln inte vågar ta upp det starkaste argumentet för reformen med differentierade avgift mellan kassorna på basis av (bransch) arbetslöshetsnivå. Argumentet att arbetslöshet har ett pris för samhället, och att det är viktigt att fackföreningarna "internaliserar" effekterna av sitt agerande i lönebildningen Tyvärr är väl den typen av argument inte gångbara på DN-debatt. Tur att det finns bloggar då.

Vidare signalerar moderaterna, som varit de ivrigaste påhejarna för obligatorisk a-försäkring, att de nu byter position. Det är faktiskt politiskt intressant och frågan om obligatorisk försäkring är nog död på ett.


/Mats
4 nov | Unregistered Commentermats
förtydligande!! Läste dn-artikeln lite för snabbt. De tar ju faktiskt upp huvudargumentet. Man kan lita på Borg!!
4 nov | Unregistered Commentermats
Tack Mats, det var en intressant uppgift att ffa äldre lämnat - jag missade aktuellt igår!

Notera att man kan bygga in avgiftskänslighet för arbetslöshetsnivå även i en obligatorisk fösäkring.

Slutligen tror jag inte att m någonsin varit särskilt förtjusta i tanken på obligatorisk akassa, men härom kan vi ju mest spekulera...
4 nov | Unregistered Commenterbergh
Det här var ett av de bästa blogginlägg jag läst på länge. Fairfax borde nog se över kursutbudet i socialförsäkrings- och arbetsmarknadsekonomi lite. Finns det för övrigt något parti som förordar obligatorisk a-kassa? Att kunna reta upp facket och samtidigt visa omsorg - om än paternalistisk - om vanliga löntagare låter ju som ett lysande framgångsrecept för borgerligheten.
5 nov | Unregistered CommenterMartin
Framför allt har två grupper lämnat a-kassorna i stora mändger: äldre (som Mats påpekar) och yngre.

Att de yngre lämnar kan åtminstone till en del förklaras med de försämrade villkoren för studenter; det finns knappast något värde alls i att vara med som student på grund av skärpningen av reglerna för studier som överhoppningsbar tid mm. Så att det finns ett läckage från a-kassorna bland de yngsta är nog inte heller så konstigt.

Fast sen är väl försöket med att genom a-kassorna skapa en avgiftskänslighet för arbetslöshetsrisken inte helt lyckat, eftersom det inte finns något tvång att vara med i en viss a-kassa beroende på arbeslöshetsrisk och det finns a-kassor som spänner över så stora delar av arbetsmarknaden (främst AEA) att arbetslöshetsrisken på en viss delarbetsmarknad försvinner i mängden. Och det har vi ju sett när det gäller medlemsströmmar mellan a-kassorna att de som kan shoppar en billigare a-kassa, med en högre riskspridning. (AEA och Lärarnas har t ex snarast ökat i medlemsantal.)
5 nov | Unregistered CommenterJFE
JFE, din argument talar ju också för obligatorium. Således: Om moderaterna ville, skulle en utredning redan vara i full gång med att kika på detta.
5 nov | Unregistered Commenterbergh
Väl rutet! som Schulman brukar skriva.

Det parti som drivit obligatorisk a-kassa, i åratal, är fp. En dag blir det väl så, och då står vi där igen och säger "vad var det vi sa". Som med alla andra frågor (utom de vi förtränger).
ja, och mp beslutade sig ju i våras för att vara för en obligatorisk a-kassa.
6 nov | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.