Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om socialdemokratins tråkiga likhet med alliansen | Main | Snabba förändringar, ständig utveckling... »
söndag
dec142008

Så blir friåret till en okontroversiell reform

Har funderat mycket på miljöpartiet på sistone. Därav följande fråga:

Vad är fel med friåret?

Då syftar jag inte på den underliga utformning systemet hade där det var kopplat till akassan, utan på idén att låta människor fördela fritid och arbete över livscykeln enligt egna preferenser.

Idag är vi barn/elever/studenter i 20-25 år, jobbar i 40 år, och är pensionärer i ytterligare 20 år. Med tanke på hur oflexibel arbetsmarknaden är, har jag svårt att se något annat än fördelar med ett system som lät folk klämma in ett år av ledighet under de 40 åren i yrkeslivet.

Ryggmärgsrekationen bland friårets motståndare beror nog på att de inte vill betala för andras ledighet - vilket miljöpartiet försökt bemöta med (mer eller mindre långsökta) resonemang om att en arbetslös kan gå in och göra jobbet under tiden.

Istället borde man naturligtvis använda pensionssystemet, som redan idag bygger på konton med individuell pensionsrätt för varje individ som någon gång betalat skatt på sin inkomst.

Låt den som så önskar, göra ett förtida pensionsuttag någon gång under yrkeslivet. Vill hon ha lika hög pension i framtiden, får hon kompensera friåret genom jobba ett år extra innan det är pensionsdags.

Någon däremot? Lite ytterligare input till "SOU2009:XX Om möjlighet till förtida pensionsuttag för skojs skull"

  • Man får väl rimligen förvarna sin arbetsgivare, eller t o m inhämta dennes samtycke
  • Förmodligen bör man ge möjligheten endast åt de som arbetat i minst 10 år.
  • Förmodligen kommer antalet extra månader man måste arbeta för att finansiera sitt friår som 60plusare att vara mindre än 12 (pga tillväxt och karriärlöneutveckling), men det beror delvis på vad friåret gör med ens produktivitet och framtida anställningsbarhet, vilket i sin tur beror på vad man gör med friåret.
Vad har jag missat? Vem är den stora förloraren på denna lösning?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (15)

utvidgning av resonemanget:
slopa föräldraförsäkringen.
inför ett antal individuella fridagar.

fridagarna tas ut mot "föräldradagar" eller "förtida pension".
"föräldradagar" medför ingen reduktion i framtida pension.
omvänt, "förtida pension"-dagar reducerar uttag av fridagar ur "föräldradagar".

denna konstruktion kan möjligtvis även minska löneskillnader mellan könen beroende på skillnader i arbetsutbud.
Typ nåt sånt skissade jag på när det var poppis att ersätta sjukförsäkringen med nån sorts kontomodell för 10-15 år sedan. Fast jag slängde in studiemedel i kalkylen också. Konto för det som är önskat och/eller planerat (studier, föräldraskap, pension och ev friår), försäkring för det som inte är det (sjukdom och arbetslöshet).

Beroende på hur paternalistisk man vill vara kan man ju subventionera kontouttag för vissa ändamål (t ex 9 månader per barn utan att behöva tulla på pensionen), och/eller lägga in tak för hur stort kontouttag man får ta för resp ändamål (lägsta pensionsålder, t ex).

Har lanserat idén för flera betydligt tyngre socialförsäkringsnördar än jag själv utan att få särskilt mycket mothugg (utöver att entusiasmen över att pilla i pensionssystemet igen inte är överväldigande bland realpolitiker, som ju även jag är till vardags)
Bäste hr Sträng och Moster,

jag gillar era tankar. Dock är det min erfarenhet att möjligheten att få igenom förslag är omvänt proportionell mot deras grad av radikalitet. Således tror jag det är smartast att först införa en liten möjlighet till förtida pensionsuttag för ledighet, och i ett senare skede fundera på hur det kan utvidgas.

Mattias Lundbäck (hälsoekonomisten) har påpekat att det kan bli dyrt för folk som är på garantipension. Ett bra påpekande, men även det kan hanteras genom att man måste jobba ett år längre (dvs till 66 istället för till 65).
15 dec | Unregistered Commenterbergh
"Ett friår mitt i livet" Titeln på en skrift av Rudolf Meidner och Anna Hedborg.

Idén fanns också med i "Renovera Sverige" en liten bok från SACO anno 2000.

Går säkert att hitta på annat håll också men dessa två ligger närmast i minnet.
15 dec | Unregistered CommenterPoP
Tack PoP!

Så när får vi se en SOU om detta?

Eller var din tanke att något som föreslagits av Meidner, Hedborg och SACO därmed är dött som politisk förslag :-)?
15 dec | Unregistered Commenterbergh
Jag är rädd att i den nu aktuella SOU:n blir det svårt att klämma in det, men du kan väl klura på hur du ska klä det som stabiliseringspolitik :-)
15 dec | Unregistered CommenterPoP
Varfor inte lata manniskor spara till sin egna pension (via, forstas, en motsvarande reducering i skatten), sa kan de ta ut vilka "friar" de vill nar de vill, helt till egenkostnad. Alla effekter internaliserade utan en massa byrakratiska regler om var nar hur och av vem ett friar kan tas ut.

Problemet ar bara att Rolf fran Solvesborg inte skulle spara en krona och sta dar vid 65 utan ett hum om hur han skall forsorja sin alderdom. Pensionspengarna gick ju at pa en massa friar och thailandresor. Och sa far staten ga in och baila ut honom.

Suck.
15 dec | Unregistered Commenterpontus
... eller så sparar rolf i tron att han ska blir 89 men bli 97. Osis för Rolf och/eller dem som förbarmar sig över honom sista åren. (dock sannolikt bra för vitkålsproducenterna).

Det finns m a o goda skäl att ha ett offentligt pensionssystem. Vilket vi har. Men nu var det inte det som var frågan :-)
15 dec | Unregistered Commenterbergh
På vilket sätt resonerar mp fel på kostnaden av sitt friårssystem?

Din variant är förvisso mycket bättre eftersom det skulle ge fler möjlighet till friår, men jag tyckte även mp:s variant var rätt lysande. Särskilt givet konkurrensen av intressanta politiska förslag på området...
16 dec | Unregistered CommenterMattias
Genom att koppla det till akassan blir det budgetneutralt endast om någon arbetslös går in och tar jobbet istället. Och det kan vara ganska svårt att hitta någon lämplig arbetslös och byta med.
16 dec | Unregistered Commenterbergh
Folkpartiet har drivit samma sak i flera år. Senast formulerat i riksdagsmotion 2005/06:A364 Äldre i arbetslivet:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02A364

Under rubriken "En årslön på kontot". Jag måste känt mig fyndig den dagen.
Ah - jag har alltså återuppfunnit en folkpartimotion. Fast - som oftast - är jag mer radikal: I motionen talas om ledighet för studier eller för att starta eget.

Vad händer med alla som vill knyppla, odla grönsaker och åka jorden runt ( i second life)? Skaffa kolonilott? Åka på studieresa till Kuba? Skriva en självutlämnande deckare med feministiska undertoner? Börja med improvisationsteater? Ta reda på varför alla snackar om Idol och kolla ikapp 140 avsnitt av Andra avenyn?

Strikt sett ska ett friår vara ett friår, oavsett vad man tar sig för. Om det nu är en årslön på kontot, gör man väl vad man vill med den?
16 dec | Unregistered Commenterbergh
"Man får väl rimligen förvarna sin arbetsgivare, eller t o m inhämta dennes samtycke"
Det här är väl den springande punkten. Om arbetsgivarens samtycke inte krävs, har vi en stor förlorare. Om samtycke krävs, är den enda förändringen att man kan göra ett pensionsuttag före pensionsåldern - och det tycker jag låter som en god idé.
Andreas - Om rolf koper pensionsforsakrinar istallet for att ha pengarna under madrassen, sa far han bade en skapli utdelning och kan lev tills han blir 200 ar (med bibehallen utbetalning). Detta ar en av de fa forsakringsmarknader som lider lite av adverse selection och nastan inget av moral hazard.
17 dec | Unregistered Commenterpontus
Jag tycker att man först bör fundera på varför vi har ett offentligt pensionssystem till att börja med. Att trygga människors ålderdom (och speciellt då för dem som inte planerar så långsiktigt) har väldigt lite att göra med att människor ska kunna relaxa under sina mest produktiva år. Vad jag kan köpa är att det kanske skulle kunna gå att göra förtida uttag av sitt pensionskapital, men då förstår jag inte varför detta ska kopplas just till ett friår. Vill man vara ledig ett år mitt i yrkeslivet kan man väl i och för sig få använda de uttagna pengarna till det, samtidigt som man säger upp sig från sin nuvarande tjänst. Men lika rimligt är det att låta människor ta ut pengar för att investera i ett företag, eller för att hjälpa en nödställd släkting.
19 dec | Unregistered CommenterHenrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.