Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ray Kurzweil vs Bruce Sterling om singularity. Med mera. | Main | Så blir friåret till en okontroversiell reform »
måndag
dec152008

Om socialdemokratins tråkiga likhet med alliansen

Liksom Gudmundson funderar jag på följande citat i den nya debattboken om socialdemokratins idédebatt:

”Den bärande idén som förenar dagens socialdemokrater verkar vara att vi åtminstone är överens om att vi inte vill det som den nuvarande högerrege­ringen vill."

Till skillnad från Gudmundson har jag inte kommit längre än så. Jag tror att bokens redaktörer Magnus Wennerhag och Hanna Finmo hamnar fel i detta citat. Snarare beror socialdemokratins nuvarande vilsenhet på att dagens socialdemokrater i grund och botten vill exakt samma sak som den nuvarande högerregeringen:

  • För det första: Folk ska arbeta. Tillräckligt många ska arbeta tillräckligt mycket för att socialförsäkringarna ska gå ihop och den offentligt finansierade välfärdskonsumtionen ska räcka till vård och omsorg i världsklass för gamla och sjuka i framtiden.
  • För det andra: Fast anställda svenskars anställningstrygghet och välfärd ska skyddas från konkurrens från mindre lyckligt lottade. Viktiga medel för detta är reglerad invandring och reglerad arbetsmarknad.

Jag kan ha missat nyansskillnader och detaljer, men i allt väsentligt är detta vad tidigare s-regeringar ville i retorik och i praktik. Detsamma gäller numera även de borgerliga.

Det är inte så konstigt att både ideologer och valstrateger hos socialdemokraterna blir aningen förbryllade.

Det tråkiga i sammanhanget är att som politiskt budskap är detta föga entusiasmerande.

Naturligtvis finns det inget egenvärde i att få folk att arbeta så mycket att socialförsäkringarna går ihop. Det viktiga är att folk ges möjlighet att välja en kombination av konsumtion och fritid som passar dem.

Vurmandet om fast anställda svenskars trygghet och välfärd känns i ett globalt perspektiv inte heller som en solklar prioritering.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Nej, dom har rätt. Det viktigast inom socialdemokratin (och hela vänstern) är gemenskapen, vilket skapas av att dela upp världen i "vi" och "dom". Dom är alltså helt överens om att dom INTE vill samma saker som "dom" (borgerliga alltså). Problemet, och det som orsakar socialdemokratins vilsenhet och kris, är att den politiken är nödvändig och populär.

Alltså genomför partiledningen samma politik som alliansen skulle göra, för mer riktig socialism skulle göra Sverige väldigt fattigt, samtidigt som hela socialdemokratin är överens om att man för Marx's skull borde göra precis vad som helst utom just det.

Jag har funderat på om inte Reinfeldt har insett just detta, för genom att snacka om moderaterna som det nya arbetarpartiet så tydliggör man att det bara är retoriken som skiljer, och därmed drar man upp den här inre konflikten i socialdemokratin till ytan. Det måste man ju, för annars är man ju samma som "dom", och då kollapsar hela gemenskapen, och därmed hela socialdemokratin.
Du skriver: "Snarare beror socialdemokratins nuvarande vilsenhet på att dagens socialdemokrater i grund och botten vill exakt samma sak som den nuvarande högerregeringen".

Jaha. Förvisso är socialdemokraterna allt annat än spännande. Men alternativt kan man ju i sådant fall snarare tänka sig att Alliansen har kommit att få en "tråkig likhet" med socialdemokraterna -- alltså att Alliansen har börjat kannibalisera på det budskap som vänsterfalangen generelllt stått -- och står -- för, men som Alliansens partier generellt *inte* stått för alternativt inte brytt sig om tidigare.

Vilken falang är i sådant fall tråkig, utan nya idéer tycker du? Skall socialdemokraterna byta sitt budskap och sin politiska linje endast för att moderaterna et al. kallar sig för för det "nya arbetarpartiet" (århundradets skämt, so far) och börjat driva socialdemokratisk politik? Eller vad avser du?

/?????
16 dec | Unregistered Commenter?????
Bäste ?????, jag ser din poäng. De är båda tråkiga, men onekligen kan man hävda att socialdemokraterna är mindre tråkiga eftersom de var först.
16 dec | Unregistered Commenterbergh
Jag håller helt med den gode Lennart att vi måste ta avstånd från dom där socialdemokraterna, som delar upp världen i "vi" och "dom".

Vidare har den gode ????? helt rätt i att namnet det "nya arbetarpartiet" är århundradets skämt, och att moderaterna inte alls är ett arbetarparti, utan istället har kopierat socialdemokraternas politik.
Moderaterna plockade godbitarna ur den socialdemokratiska kakan efter att de senare girat iväg på sitt stora multikulturella anti-arbetsexperiment, och har sedan konsekvent premierat just en arbetslinje plus den välfärd som svensken uppenbarligen älskar. Ergo arbetarparti. Ett trovärdigare sådant än (s), till och med.

(Synd bara för den liberale att de samtidigt inte har några betänkligheter mot att bygga ett vidrigt spionsamhälle. Men att rösta på (s) hjälper ju inte i detta sammanhang.)
17 dec | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.