Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ännu en bloggnyhet... | Main | Om socialdemokratins tråkiga likhet med alliansen »
tisdag
dec162008

Ray Kurzweil vs Bruce Sterling om singularity. Med mera.

Lite att fundera på i jul:

Snart kommer teknikutvecklingen att gå så snabbt att maskiner börjar programmera sig själv och människor kan leva för evigt, och ladda ner sig själva till den framtida motsvarigheten till USB-minnen.

Ray Kurzweil
tror stenhårt på detta, och äter vitaminer i syfte att leva tillräckligt länge för att få uppleva singulariteten, som det kallas. Fascinerande artikel i Wired (var annars?).

Bruce Sterling är sf-författare och mer skeptisk till idén att brödrostar kan kopplas ihop så att de blir Einstein. Kul föreläsning om Sterlings syn på singulariteten här.

Vidare: Om vi når singulariteten - och standardgissningen är att det sker någon gång mellan 2005 och 2030 - kommer någon sannolikt att dra igång ett gäng datorsimulationer av universums utveckling. Vilket i sin tur gör det högst sannolikt att vi just nu faktiskt lever i en sådan datorsimulation.

Se vidare Bostrom, N. (2003) Are You Living In a Computer Simulation? Philosophical Quarterly, 2003, Vol. 53, No. 211, pp. 243-255.

Mer på www.simulation-argument.comPrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Tråkigt nog för Kurzweil så är det högst tveksamt om vitamintillskott i form av tabeller har någon positiv effekt på hälsan.. Och att han inte känner till det gör att åtminstone jag tar hans prognos med en ännu större nya salt än vanligt. Anser man att "Life is not a randomized, double-blind, placebo-controlled study" så kan ju det förklara hans beteende. Men visst, det är kul med udda tänkare.
16 dec | Unregistered CommenterMarcus
Jag är rätt tveksam till att vi lever i en datorsimulation.Jag skrev lite om det här:

http://jorgenmodin.net/index_html/archive/2007/08/15/simulated-universe-theory-wrong-or-meaningless

Däremot kan vi nå en singularitet kanske. Tekniken driver nog historien, som det ser ut nu, och det är rätt slumpmässigt vad som skapas, upptäcks och vidareutvecklas. Ett framsteg inom ett område (t ex laser) kan dra iväg och hitta många applikationerl, och så blir det också i framtiden.
17 dec | Unregistered CommenterJörgen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.