Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Reformdiskussion på Timbro | Main | Så mycket för att invänta remissrundan... »
måndag
feb112008

Attila

Attila är ju helfestlig - och vad jag förstår är det ok att slänga in en bild då och då. Den här exempelvis:

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Vilken svensk tidning skulle ens drömma om att ha "Kinas medelklass växer" som sin löpsedel? Det torde vara mer sannolikt att återfinna något i stil med pratbubblans innehåll på en löpsedel.
12 feb | Unregistered CommenterErik
Jadu Erik, du får väl bli journalist och ändra på det där. Såvitt jag vet är det en arbetsmarknad som präglas av tämligen fri konkurrens.

Eller är det kanske så att osynliga strukturer gör det svårt för människor med din syn på världen att hävda sig där?
12 feb | Unregistered CommenterMartin
Den stora "nackdelen" med marknadsekonomi är att den lägger makt i händerna på den stora massan av människor. Det är min klara övertygelse att den stora massan får vad den vill ha av dagens medier: en ständigt återupprepande känsla av rädsla och omhändertagande. Paternalism ligger i våra gener.

Det är knappast problemet. Folk får väl läsa vilken smörja de vill. Problemet uppstår när de tar sig rätten att sätta gevärspipan i ansiktet på mig och stjäl mina pengar och kräver att få detaljreglera mitt liv.

Men nu handlade ju mitt inlägg snarare om den teckning som postades. Är det verkligen så hemskt att behöva vara ens i närheten av någon som inte delar din etablissemangsfäiga PC-world-view att du måste ta upp frågor av så djuplodande art så fort du kommer åt? Låt mig rekomendera en bredare läslista och en mindre dos koffein varje dag.
12 feb | Unregistered CommenterErik
En person som tror så starkt på sin egen ofelbarhet borde väl inte rygga tillbaka inför en sådan utmaning? Precis som DDR-författarna hittade metoder att smyga in systemkritik som tog sig förbi censuren borde du, som är så välartikulerad och konsistent i din argumentation kunna väva in lite nyliberal propaganda som kan ta sig förbi den kompakta majoritetens diktatur? Det borde vara betydligt mer produktivt än att sprida en massa synnerligen förutsägbara slagord i kommentarsfälten på politiska bloggar.

Det är inte alls hemskt att vara i närheten av "någon som inte delar din etablissemangsfäiga PC-world-view". Problemet är bara att du är väldigt övertygande: om att du har fel. Och jag gillar snarare att bli provocerad.

För övrigt är väl ditt inlägg ovan ett utmärkt exempel på din unika förmåga att få allt att bli en diskussion om hur fruktansvärt det är i Sverige. Att från en sådan utgångspunkt beskylla andra från att gå ifrån ämnet är att kasta sten i glashus.
12 feb | Unregistered CommenterMartin
F ö har DN idag en rubrik inte olik de i Attilas teckningar, om att Kinesiska investeringar sätter fart på Afrikas ekonomi
13 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.