Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Att läsa istället för DN-kultur | Main | Nog med sandlådefasoner mot Norberg »
måndag
feb182008

Hur vara god när man reser i ett fattigt land?

Ordet går direkt till Magnus Linton:

3) tiggeri är svårt o ha en klar linje inför. jag försöker låta bli att bara passivt ge bort pengar men i stället köpa så mkt som möjligt i den lägre skalan av ekonomin, dvs informella sektorn; dricka juice i gatustånd, putsa skorna då o då, köpa tidning av kvinnorna på gathörnen i stället för på snabbköpet, inte tvätta kläder själv utan lämna till nån som vill tjäna pengar på det, ofta köpa godis o nötter tuggummi o annat som jag faktiskt VILL ha när sånt erbjuds (vilket det ju gör hela tiden), ge normal dricks (inte tokmycket) om nån ger mig nån service jag faktiskt har nytta av, etc. de gånger jag hyrt bil har jag tex alltid tackat ja till den tvätt som ofta erbjuds av gatugrabbar.

här i bogota konsumerar vi massor av ved till vår öppna spis (bor kallt) o då köper vi alltid av en halvt utslagen man som numera har en rätt stadig inkomst på sin vedförsäljning på bara mej o min tjej. allt detta gäller förstås inte på kuba där den sortens försök att överleva är förbjudna, men i övriga latinamerika försöker jag förhålla mig så. tiggeri är förnedrande för alla inblandade o en praktik man gärna vill undvika att underhålla, men ibland kan man ju inte låta bli.

generellt brukar jag mer försöka stödja sånt som ser ut att ha nån sorts långsiktighet o kvinnor mer än män då jag lever i den kanske sexistiska föreställningen att de är mer ansvarsfulla o att pengar de får oftare går till barn o skolböcker o mat medan mäns pengar mer tenderar gå till sprit o droger.

Jag tycker Linton är synnerligen klok. Notera gärna rådet "inte tvätta kläder själv utan lämna till nån som vill tjäna pengar på det". Gäller det även i rika länder?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Tyler Cowen har flera inlägg om liknande frågor. Här är ett av dem:

http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2004/11/should_you_give.html

Cowen samt en del andra digniteter diskuterar även sin syn på tiggare här:

http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2007/08/09/freakonomics-quorum-the-economics-of-street-charity/
18 feb | Unregistered CommenterErik
Även Cowens bok Discover Your Inner Economist innehåller en variant av samma resonemang.
19 feb | Unregistered Commenterjop

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.