Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Konferenser i massor | Main | Hur vara god när man reser i ett fattigt land? »
tisdag
feb192008

Att läsa istället för DN-kultur

I kommentarstråden här diskuterar Norberg och Ehrenberg fattigdom och inkmostmobilitet i USA. Det är bitvis bra nivå på diskussionen - till skillnad från DN-kultur: se här och här

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Efter gårdagens kommentar (med kritisk uppsyn): "Läser du DN-kultur?" och dagens rubrik är jag nyfiken på varför du ogillar DN:s kulturdel (eller är det hela DN det går utför med, som alltfler verkar anse)? Att alltför många kultursidor upptas av dans- och operaartiklar och rapporter om utställningar i Berlin och knepiga inredningsreportage kan jag medge, och att det är konstigt att mycket som egentligen är politisk debatt kallas kulturkrönikor och att det då plötsligt är mer okej att kritisera och ironisera. Staffan Skotts nedlåtande uttalanden om Ryssland i sina krönikor är ju inte heller helt uppmuntrande. Mer illa med DN anser jag ändå vara hur det numera är så få utrikesreportrar som faktiskt är utrikes, och inte i Stockholm, eller i Moskva men skriver om Kosovo. Och att reportagen inte längre är lika djupa och analyserande som de faktiskt var när tidningen var i sådär opraktiskt stort format att den inte fick plats på köksbordet.
19 feb | Unregistered CommenterMi Lennhag
Inlägget syftar på deras nyliga behandling av Johan Norberg, tidigare dyftat här:
http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2008/2/13/nog-med-sandladefasoner-mot-norberg.html

(fö nämner du flera bra skäl att tycka att det går utför med DN-kultur)
19 feb | Unregistered Commenterbergh
Här gäller det tydligen att läsa varje blogg-inlägg för att hänga med ;)
19 feb | Unregistered CommenterMi Lennhag
Fast gnället på DN går just nu väldigt långt. Den tidningen är faktiskt en alldeles enastående informationskälla om man vill veta vad som händer i Stockholmsregionen.

Å vill man veta hur den välmående politiskt korrekta medelklassen i Sverige ser på svensk politik, är dess ledarsida alldeles utmärkt som referens. Det är korta, lättlästa artiklar, som inte tynger sina läsare med tröttande faktaunderlag och research.

Sedär, två starka skäl att läsa Dagens Nyheter, trots allt.
19 feb | Unregistered CommenterMartin
Martin, you the man.
19 feb | Unregistered Commentergummo
"som inte tynger sina läsare med tröttande faktaunderlag och research."

Annat var det på Hans Bergströms tid, då var DN´s ledare riktigt läsvärda.
19 feb | Unregistered CommenterMarcus
Mycket gnäll på DN-kultur nu. Själv betalar jag glatt 1000 spänn bara för att Zaremba ska kunna fortsätta skriva sådana här prylar:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=743702
20 feb | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.