Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Den mansdominerade akademiska bloggosfären | Main | Den negativa tillitseffekten av etnisk mångfald motverkas av grannsamtal? »
måndag
feb252008

Mer om Timbros reformdebatt

Ljudupptagning från min diskussion med Johnny Munkhammar finns nu hos Timbro. Johnny har själv kommenterat diskussionen här. Ett litet smakprov:
När Andreas säger att alla måste ha omsorg på äldre dagar så det ärlika bra att staten sköter det säger jag att man måste få välja mellanstat, marknad eller familj.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Jag utgår från att Johnny kan sin spelteori, och inser att om man skulle öppna upp för ett sådant val så skulle offentligt finansierade tjänster (sjukvård och utbildning, t.ex.) kollapsa.

Jag gillar ändå en idé om att kombinera Hirschmans "exit, voice och loyalty" med Tiebouts idé om institutionell konkurrens bättre (och funderade på varför ingen tog upp detta under debatten): om man nu är så missnöjd med det institutionella paket Sverige har att erbjuda i form av relativt höga skatter + relativt ambitiös välfärdsstat; varför inte flytta till något land som bättre motsvarar ens preferenser?

Och jodå, jag känner till kritiken mot Tiebout och Hirschman. Bara ett perspektiv att dra upp: det handlar inte om att inom en stat välja mellan "stat", "marknad" eller "familj", utan att som individ välja mellan stater som olika hårt betonar "stat", "marknad" eller "familj". I min bok alltså. Och det där skriver du ju lite om i IK-boken, Bergh.
25 feb | Unregistered Commentergummo
du är klok du, gummo!
25 feb | Unregistered Commenterbergh
Men... det är väl det folk gör? Sexhundra tusen polacker kom till Storbritannien, hur många kom till Sverige?

Iofs handlar deras val nog snarare om arbetsmarknad och utanförskap än om skatter, men ändå...
26 feb | Unregistered CommenterMartin
eller språk.
26 feb | Registered Commenterbergh
Språk sorterar väl i allra högsta grad under "arbetsmarknad och utanförskap"? Eller menar du att arbetsvilliga polacker valt att försaka spännande utkomstmöjligheter i Sverige pga bristfälliga svenskkunskaper? Polackerna som målade om min trappuppgång i London kunde knappt göra sig förstådda på engelska, men de var ena jäklar på att måla.
26 feb | Unregistered CommenterMartin
Här på UD:s Östeuropaenhet anses både Sveriges och UD:s gissning om hur många polacker som skulle komma till Sverige efter 2004 ha varit ett lite pinsamt misstag. 2003 invandrade 1 000 polacker, under 2004 kom 2 500 och 2005 3 400. Alltså att jämföra med Irland, Tyskland och Storbritannien, där sistnämnda land väl haft 100 gånger större invanding från just Polen. Svårigheter att få jobb utan att kunna svenska (till skillnad från exempelvis Tyskland, där språket inte behöver utgöra ett hindre för städjobb o dyl), att folk vill ha jobb och inte bidrag (i Polen talas det väl om svensk välfärd, men få flyttar hit för att utnyttja detta) och kallt klimat (!) brukar vara det man oftast hör. Göran Perssons skräckcenarie om social turism till Sverige blev nog mest ett pinsamt uttalande samtidigt som det satte fokus på hur socialdemokraterna plötsligt blivit det parti som står för protektionism och hinder mot omvärldens folk.
26 feb | Unregistered CommenterMi Lennhag
Lyssnade på ljudupptagningen nu. Mkt givande!
Martin: ok.
26 feb | Unregistered Commentergummo
Set your own life more easy take the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/mortgage-loans">www.lowest-rate-loans.com</a> and everything you need.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.