Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ännu en kommentar om boken... | Main | IQ skapar tillväxt, utbildning skapar demokrati? »
måndag
mar102008

Trivialiteter från Texas

Eftersom IQ är så jämrans kontroversiellt, lättar jag nu upp stämningen med tre triviala funderingar från San Antonio, Texas.

1. Klockradion på hotellrummet är inställd på sydstatskonservativ pratradio. Lustigt nog låter den exakt som svenskkaffe.jpg mainstream-feminism. Orsak: Ämnet som avhandlas är sexualiseringen av flickors kläder i allt lägre åldrar.

2. Som brukligt på amerikanska hotell, ingår obegränsat med kaffe i rumstaxan. Mineralvatten kostar dock $3.50. Hitta en naturlig ekonomisk förklaring till detta, och den torde platsa i Franks bok med dylika.

3. Om lokal stå-uppkomik speglar samhällets värderingar, är Texas inte särskilt trevligt. Det skämtas hejdlöst med Mexikaner, judar, och - ffa - homosexuella. Så är det inte hemma. Å andra sidan kan man skämta om parförhållanden och könsstereotyper om övriga skämt skulle bomba. Precis som i Sverige.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Hur är vädret? :O
10 mar | Unregistered CommenterPeter K
soligt och hyfsat varm. Fast nu bär det av till Cambridg, MA där det är 4 grader...
10 mar | Unregistered Commenterbergh
Amerikanskt kaffe är så äckligt att man inte vill dricka det,ens om det är gratis?

Nähä...
"Finns det svenskt kaffe på hotellet?"
11 mar | Unregistered CommenterPeter K
Kanske mineralvatten är dyrare än kaffe? Dessutom kan man släpa med sig mineralvatten från rummet, vilket svvårligen låter sig göras med kaffe (om man inte gillar kallt kaffe).
11 mar | Unregistered CommenterJonas
Jag tror bestämt att Jonas vinner den här minitävlingen, det är faktiskt en bra förklaring!
6 jan | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.