Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nationalekonomisk metod | Main | Krönika om kärnkraft, ekonomi och miljöpolitik »
måndag
mar032008

Är Sydamerikanskt kött verkligen naturvänligare?

Vissa bojkottar Sydamerikanskt kött av miljöskäl. Andra menar att om man alls ska äta kött, är Sydamerikanskt avsevärt bättre än svenskt.

Vägledning i denna djungel hittar man i Naturvårdsverkets rapport om importerat kött från olika länder. Om Brasilien skrivs:
Övergödning av vatten och andra ekosystem från nötköttsproduktionen är för närvarande inte något påtagligt problem i Brasilien. Orsaken är att produktionen bedrivs extensivt på vidsträckta betesmarker [...] Energiåtgången per kg producerat kött är låg tack vare att extensivt skött bete är det helt dominerande fodermedlet. Även om energiåtgången för att transportera köttet till Sverige beaktas så är det brasilianska köttet energisnålt.
Kött från Sydamerika transporteras med containerfartyg. När det gäller antibiotika, råder det skilda bud. Sannolikt varierar det beroende på producent. Enligt Sveriges Radio har billigt sydamerikanskt kött ofta behandlats med antibiotika. Men Hemköp uppger att de som man slutit avtal med inte behandlas med antibiotika. Samma besked ger Annerstedt.

(Ett bonusfynd vid googlandet: Miljöforskaren Jonas Åkerman har räknat ut att flyget Stockholm - Visby släpper ut mindre koldioxid per person än färjorna på sträckan Nynäshamn - Visby.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Gött mos! Då slipper jag åka färja till Almedalen!:-D
Visserligen föredrar jag oftast närproducerat men man får inte bli rigid. Har faktiskt argumenterat för samma sak. Det är intressant att notera att vurmen för närodlat ibland kan slå över i muggig chauvinism.
3 mar | Unregistered CommenterLisa
Du är dock så långt ifrån muggig chauvinism man kan komma...

fler mattips på http://taffel.se/
4 mar | Unregistered Commenterbergh
Det är dessutom godare med tex argentinskt kött, inte bara miljövänligare.

Kapitalismen för mycket gott - och en del inte så gott - med sig, men ett faktum är att europeiska konsumenter har större köpkraft än argentinska varvid också det bästa köttet går på export till Europa.

Att köpa trist svenskt kött är med andra ord dumt även utifrån rent gastronomiska utgångspunkter. Detta gäller förstås bara om man vet hur köttet ska tillagas.

5 mar | Unregistered CommenterErik
Erik, du behöver inte oroa dig för de argentinska konsumenterna, med 50 miljoner kor på pampas, och endast några (nåja) tusen kilo som får exporteras till Europa pga vår skattesubventionerade protektionism, blir det ett antal miljioner kilo över årligen för deras inhemska konsumtion. Alla som rest i Argentina vet att det på minsta sketna kvarterskrog i nån lantlig håla, såväl som i städernas designade lyxkrogar, serveras ett kött så fantastiskt att man bara skrattar över vårat egna så kallade kött där hemma. Här äter glatt vi smaklösa skosulor, tom på de riktigt fina ställena i Stockholm, bara det var närodlat. Suck. Buenos nästa!
28 nov | Unregistered CommenterKemo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.