Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kan man ta poäng utan att plugga? | Main | Tre lästips i väntan på våren »
onsdag
mar262008

Bör OS bojkottas?

Å ena sidan har ju exempelvis Frida J Metso rätt: Kinas obehagliga regim stärks av ett lyckat OS-jippo. Å andra sidan är det sällan som bojkotter fungerar på tänkt sätt - och ibland kan de t o m vara kontraproduktiva (Niclas har ordat lite om detta).

Argumentet mot bojkotter är ofta att obehagliga regimer påverkas mer effektivt i rätt riktning av ökade omvärldskontakter. Därför är exempelvis handel, forskningssamarbete och sportjippo av godo.

Argumentet håller, men bara om den som handlar, forskar eller hoppar höjd vågar kritisera regimen på något sätt. Stefan Holm borde inte bara hoppa höjd i Kina, han borde hoppa i en T-shirt som kräver yttrandefrihet. Eller något ditåt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Det var underhållande att höra Frida J-M i P1-morgon: Först fick hon däng av Stefan Holm, sen av Jan Söderqvist som tog lätta poäng. Och nu det här i Expressen. Beundransvärt att hon så envist kämpar vidare, i alla fall.
26 mar | Unregistered CommenterJohan
De är lite naivt att tro att diktaturen kommer tillåta någon att hoppa i en t-shirt som uppmanar till demokrati.

Så här säger den svenska OS-generalen Stefan Lindeberg i DN:

"DN: Fick de också instruktioner om hur de ska uppträda på plats i OS-staden?

- Ett av budskapen på de här träffarna är också att informera om vad som gäller när de är på plats och tävlar. De aktiva får inte bedriva någon som helst religiös, politisk eller etnisk propaganda i samband med tävling. Det gäller både kommersiella och ideologiska budskap.

- Har de exempelvis en tröja med icke godkänd text, en pin med politiskt innehåll eller något annat med sig som bryter mot IOK:s regler släpps de helt enkelt inte in på arenorna. Några politiska demonstrationer inne på arenorna av de aktiva är inte tillåtna."

Att ge OS till Kina var, är och kommer i efterhand anses vara helt tossigt. Synd att inte fler ser det.
26 mar | Unregistered CommenterJohan A
"Att ge OS till Kina var, är och kommer i efterhand anses vara helt tossigt. Synd att inte fler ser det."

Håller helt med. Men nu är vi där. Vad göra?

Regler som förbjuder politiska manifestationer på arenorna kan kringgås: Säg att det görs allmänt känt att en knuten näve som dunkas två gånger på hjässan är ett stöd för demokrati och mänskliga rättigheter - vad ska de göra? Arrestera de som gör denna gest?
27 mar | Unregistered Commenterbergh
Vid sim-EM nyligen var det en simmare från Serbien som hade en t-shirt (tror jag) där det stod något om att Kosovo tillhör Serbien. För det blev han avstängd resten av mästerskapet, och det serbiska förbundet fick böta. Det är väl snarare den sortens sanktioner som är att vänta i så fall, snarare än arresten.
27 mar | Unregistered CommenterDennis
Johan A har helt rätt i att inga politiska symboler (och orden "demokrati", "Tibet" och "mänskliga rättigheter" är "politiska" ord, trots att liknande finns med i IOK:s och SOK:s manifest) får bäras - gillar man OS-historia kan man kika på hur de som försökt behandlats av idrottsrörelsen. (Oavsett hur de sedan behandlas av historieskrivningen). LUF har visserligen en idé för att kringgå det, men vi får väl se. Om det inte händer på arenan lär det censureras eller enbart visas västvärlden, och vi vet givetvis redan att Kina är en diktatur. Det jag vill påverka är 1) att vi inte blir en del av en rörelse som hyllar och hedrar Kina 2) att vi får en debatt i Sverige om det personliga ansvaret för mänskliga rättigheter som inte kan skjutas över på politiker 3) att IOK och sponsorerna får en kraftig näsbränna för att de lockas mer av att Kina är en ekonomisk motor än att de avskräcks att att de är en diktatur.

Sedan är det enbart tråkigt att konstatera att idrottsministern inte kan tänka sig att bojkotta sin resa - det skulle "se märkligt ut" och regimen ska inte störas (då kan man fundera på hur våra övriga politiska kontakter egentligen ser ut)och hon hävdar också att hon ska vara ett moraliskt stöd åt idrottarna. Jag tycker nog det finns andra i större behov av moraliskt stöd... Att SOK inte kan tänka sig att avstå från öppnings- och avslutningsarrangemangen talar sitt tydliga språk: De är inte intresserade av att göra någon som helst markering.
Sedan, som ett mer filosofiskt sidospår, kan jag bara konstatera att debatten om huruvida en bojkott skulle fungera (vad man nu menar med det) också borde diskutera skillnaden mellan passiva handlingar (att nu inte göra något) och aktiva handlingar (att placera OS i Peking). Dessutom tillhör jag dem som tror att tiderna förändras och att tidigare bojkotter därmed inte ska ses som ett facit (att Kina själv bojkottat OS och godkänt det som verktyg tas inte gärna upp i den debatten). Passiviteten är grym, och en handling bör bedömas inte bara på dess troliga konsekvenser utan också på avsikten.
Frida, skulle du vilja utveckla det där med att man har ett personligt ansvar för mänskliga rättigheter?

Jag kan förstås inte tala för Stefan Holm -- det gör han så bra själv -- men personligen har jag inte skrivit under några konventioner om att respektera mina undersåtars mänskliga rättigheter, men det beror mest på att jag såvitt jag vet inte har några undersåtar, eller medborgare heller för den delen. Jag tror därmed att FN inte skulle låta mig ratificera t ex ICCPR även om jag ville, och när jag ögnar de rättigheter som finns i FN:s olika dokument blir jag inte klok på hur jag, som enskild person, ska kunna efterleva dem.

Så om jag ändå på något sätt har ett personligt ansvar för att respektera mänskliga rättigheter vill jag i så fall gärna veta mot vem jag bär det ansvaret, vilka rättigheter det gäller, hur jag förväntas axla det för dem och vilka påföljder jag kan räkna med om jag inte gör det.

Å andra sidan tror jag att Kina skulle hålla med dig på den här punkten. I t ex FN:s sandlådekommission/-råd för mänskliga rättigheter har t ex Kina och andra länder som en del i en bred strategi för att vattna ur MR-tjafset försökt skjuta över ansvaret för att värna MR på icke-statliga aktörer, som företag, NGO:er och gerillarörelser. Och tja, även idrottsmän borde väl på samma sätt kunna förväntas ta det ansvar ni politiker inte vill axla.
2 apr | Unregistered CommenterJohan
Och ja, förstås, där i mitten: Hur jag har kan vara bunden av MR-konventioner som jag så vitt jag vet inte har ratificerat.
2 apr | Unregistered CommenterJohan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.