Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Läs institutionell ekonomi i Lund! | Main | Diskussion om framtidens välfärdsstat »
fredag
mar282008

Krönika, mars: Om allmänna missuppfattningar om ekonomi

Lite funderingar kring Bryan Caplans bok the myth of the rational voter och Mona Sahlins förslag om stöd till företag i krisorter - här i Sundsvalls Tidning.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Mona Sahlin ses väl lite som en old-school sosse och det kan isåfall röra sig om klassisk socialdemokratisk strategi. Kanske kan vi återigen lita på att de ljuger?

För övrigt fängslades jag, som många av oss här antar jag, av The Myth of the Rational Voter. Inledningen är riktigt bra men efter att ha kommit en bit in i boken kröp sig någon slags olustkänsla närmare. Jag har problem med påståenden som liknar "ekonomer vet, allmänheten har fel". Allmänhetens åsikter om invandring, handel m.m bör väl tas på stort allvar. Kan deras åsikter verkligen vara felaktiga? De är väl vad de är. Ar det inte naturligare att utgå ifrån att våra modeller inte inkluderar allt som borde vara med i nyttofunktionen. Kanske ska exempelvis homogenitet, trygghet, lusten av att konsumera ngt nationellt m.m vara med i flera individers nyttofunktioner. Isåfall borde ju modellerna inte ge samma entydiga utslag, det som Caplan baserar sitt "bias"-tänkande på. Missar jag något?
28 mar | Unregistered CommenterAndreas J
"Kanske ska exempelvis homogenitet, trygghet, lusten av att konsumera ngt nationellt m.m vara med i flera individers nyttofunktioner."

nu ska jag vara lite irriterande:
efterfrågan på trygghet kommer väl ur riskaversion? krävs inget speciellt i nyttofunktionen för detta.

lusten att konsumera nationellt - pja, det går väl bra även med frihandel. Menar du lusten att hindra andra från att konsumera internationellt? ;-)

homogenitet - nu börjar det bli krångligare...(Men även i det mångkulturella samhället är det möjligt att bara umgås med sina egna (enligt någon definition).

Jag håller dock med dig om att det sannolikt finns något krux i Caplans tes. Jag läser nämligen just nu The wisdom of crowds, som på ett ytligt plan kan hävdas säga motsatsen till Caplans bok.

De två går säkert att förena till en fin syntes!
28 mar | Unregistered Commenterbergh
Ok, jag medger att exemplen inte var de bästa, i synnerhet inte det om nationella preferenser. Men argumentet håller likväl.

Har du sett ngn bra invändning mot hans tes, förutom The wisdom of crowds? Jag ramlade över ngt dokument från D Klein men det var ganska rörigt med en massa detaljerade invändningar.
28 mar | Unregistered CommenterAndreas J
Länken måste ha gått ut eftersom artikeln inte finns där. Skulle du kunna länka igen?
4 apr | Unregistered CommenterPatrik
Fixat!

a
5 apr | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.