Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ger sidoinkomster riksdagsledamöter mod att gå emot partiledningen? | Main | Krönika, mars: Om allmänna missuppfattningar om ekonomi »
fredag
mar282008

Läs institutionell ekonomi i Lund!

Tack vare stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och en välvillig institutionsledning, har jag lyckats trumma igenom en helt ny kurs på Nek i Lund i höst: Institutionell ekonomi.

Vi använder Knacks editerade bok "Democracy, governance and Growth" samt ett artikelkompendium.

(För kommentarstråden: vilka artiklar bör finnas med? Vilka är era favoriter inom institutionell ekonomi? Vilka usla artiklar hör det till allmänbildningen att ändå ha läst?)

Kursen kan läsas av alla som läst åtminstone en termin nationalekonomi.

Kursbeskrivningen:

The course is centred around three questions:
  • What are institutions?
  • What are the economic consequences of institutions?
  • How caninstitutional differences and institutional development be explained?
We depart from the standard definition of institutions as the humanly devised constraints that structure human interaction, covering the difference between formal and informal institutions, as well as the problem of enforcing institutions. In this part we explicitly analyze many of the implicit assumptions in neo-classic economic theory, such as the existence of property rights.

The second part introduces the research regarding institutional explanations of economic outcomes, and thus naturally relates to macro economic issues regarding growth and development.

Finally, the third part discusses how institutional differences and institutional change can be explained. Here, the course will make some use of basic game theory.

Some gender perspective is adopted in this course: A chapter is devoted to discussions of gender and corruption, and gender stereotypes are discussed in relation to the distinction between formal and informal institutions.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (11)

In no particular order (and with no particular regard for the level of the course, which I do not know, and completely ignoring the distinction between books and articles)...

Grief, Avner. 2006. Institutions and the path to the modern economy: Lessons from medieval trade, CUP.

Acemoglu, Daron and James Robinson. 2006. Economic origins of dictatorship and democracy, CUP.

Dixit, Avinash. 2004. Lawlessness and economics: Alternative models of governance, PUP. (esp chapter 3).

Ostrom, Elinor. 1990. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action, CUP.

Persson, Torsten and Guido Tabellini. 2000. Political economics: explaining economic policy, MIT Press.

Hirshleifer, Jack. 1988. "The analytics of continuing conflict," Synthese, 76:201–33.

Greif, Avner. 1993. "Contract enforceability and economic institutions in early trade: The Maghribi traders’ coalition," AER, 83:525–48.

Dasgupta, Partha. 2003. "Social capital and economic performance: Analytics," in Elinor Ostrom and TK Ahn, (eds), Foundations of Social Capital. Edward Elgar.
28 mar | Unregistered Commentervarnson
Det är nästan att man önskar att man vore student igen. Jag formades själv i hög grad av en kurs i institutionell ekonomi som Johan Myhrman gav under min studenttid på HHS. Det var där jag första gången stötte på Buchanan, i form av The Reason of Rules.

Personligen gillar jag mycket av litteraturen i denna kurs: http://www.econ.umd.edu/~murrell/econ681/Econ%20681%20Syllabus%20Fall%202007.pdf
Kursen låter mycket intressant.

Jag tycker dock du "säljer" den lite dåligt. "Institutionell Ekonomi" låter extremt tråkigt i sig (många tänker nog "försäkringsskassan" eller typ "skattemyndigheten"), så att piffa upp kursbeskrivningen en aning hade nog varit smart. Institutionell ekonomi är ju faktiskt en av de mer avantgardistiska ämnen inom nationalekonomi och verkligen en del av spjutspetsen av forskningsfronten. Det bör nog klargöras för att väcka oinformerade studenters intressen.
29 mar | Unregistered Commenterpontus
La Porta, R., F Lopez-de-Silanes, A.Shleifer and R. Vishny (1998), “Law and Finance,” Journal of Political Economy 106: 1113-1155 bör man väl ha läst och känna till.
29 mar | Unregistered CommenterJonas
Till vilket ämnesområde kan man huvudsakligen hänföra "institutionell ekonomi" - mikroekonomi, HAF, offentlig ekonomi eller makroekonomi?
29 mar | Unregistered CommenterBaron
Samtliga du nämner, utom HAF (hälsa, arbetsmarknad och familj, en lite underlig subdisciplin i Lund)
29 mar | Unregistered Commenterbergh
Håller med övriga om att detta låter som en spännande kurs. Har inte sett Knacks bok, men överlag är ju avsaknaden av en "core text" ett grundproblem för denna typ av kurs.

Om man är intresserad av Norths bidrag (vilket jag är) vore det inte helt fel om North & Weingast (1989), JEH skulle ingå. Dessutom är de första fem kapitlen i North (1981) fortfarande mycket läsvärda.

En hel del bra artiklar finns f ö i Menard & Shirley (red), "Handbook of New Institutional Economics", Springer, 2005: http://www.springer.com/economics/law+%26+economics/book/978-1-4020-2687-4?detailsPage=toc

29 mar | Unregistered CommenterDaniel W
För att få en lite statsvetenskaplig touch på det (för att just besvara frågan varför många samhällen är kvar med många suboptimala institutioner) rekommenderar jag t.ex.

Knight, Jack och Lee Epstein (1996). "On the Struggle for Judicial Supremacy", Law and Society, 30(1), 87-120.

Moe, Terry (2006). "Power and Political Institutions", i Shapiro med flera Rethinking Political Institutions.

31 mar | Unregistered Commentergummo
Borde du inte ha med något av Deepak Lal också?
1 apr | Unregistered Commenterbergh
jag är ju inte så beläst inom nek, men en rätt bra bok som vi innovationssystemforskare ofta refererar till är:

Hall, P.A., and Soskice, D. (2001) Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York: OUP.
3 apr | Unregistered Commentervp
aha, nu såg jag att det var tips på artiklar som efterfrågades.

ok, glöm ovanstående då.

(men introduktionskapitlet i boken kan nog ändå räknas som en artikel som det tillhör allmänbildningen att ha läst).
3 apr | Unregistered Commentervp

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.