Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nya bloggar | Main | Hård och mjuk utbildningspolitik. »
måndag
mar312008

Två bloggar och ett firefox-verktyg för akademiker

Upptäckte igår bloggarna academic lifehacker och efficient academic. Via den förra även firefoxtillägget zotero, som gör det mesta som Endnote gör, fast snabbare, integrerat i webläsaren och gratis. Och i många fall bättre: På flera sidor snappar zotero upp att man kollar på en bok eller ett papper, och kan automatiskt hämta de data som behövs för referensbiblioteket.

Funkar både på amazon och på Elin (Lunds universitets elektroniska artiklar). Kan även länka till pdf-filer, har realtidsfulltextsökning, taggar med mera.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Fungerar zotero med BibTeX?
31 mar | Unregistered Commentervarnson
Håller med, Zotero är fantastiskt bra.

Vad jag vet kan referenser exporteras i BibTeX-format, men det är tyvärr inget jag använder själv (jag drar och släpper referenserna från Zotero till Google Docs, mycket smidigt).
31 mar | Unregistered CommenterErik
Har kört Zotero i ett drygt år och tänker endlich dumpa Endnote med nästa projekt. Förutom de trevligheter du nämner är Zotero inte bara gratis utan också open source och utvecklas fort. När det med nästa version går att ha sina bibliotek på nätet istället för lokalt har Zotero nästan allt man kan önska i en referenshanterare. Och jag har kolleger som fortfarande gör sina referenslistor för hand.

@Vamson: Afaik ja.
31 mar | Unregistered CommenterJohan
Bekräftar att bibtex stöds.
31 mar | Unregistered Commenterbergh
Do you know that it's high time to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a>, which will make your dreams come true.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.