Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« DKV byter förlag | Main | Nya bloggar »
torsdag
apr032008

West wing, adverse selection och Medicares administrationskostnader

Avsnitt 139 (säsong 7) av West Wing är en enda lång debatt mellan Matt Santhos (dem) och Arthur Vinick (rep).
Debatten behandlar mängder av ämnen inom ekonomi och politik på ett stundom briljant sätt.

Adverse selection inom sjukvårdsförsäkringar dyker exempelvis upp så här (transcript):

SANTOS [...] But if you all had the option, the option, of using Medicare, you could save a lot of money.
Private insurance companies, they spend about 25% of your money on administrative costs, on paperwork.
Do you know how much, anyone want to guess, how much administrative costs...


WOMAN IN AUDIENCE
35%!

SANTOS
Sorry? 35%. Anyone else?

Several people shout out their guess.

SANTOS
You would think that it would be higher than the private companies, right?
A massive, government bureaucracy can't be more efficient than the private companies, right?
The Republicans have been telling you that forever. Two. That's right, 2%.
Medicare's administrative costs are 2%, that's 23% lower than private insurance companies and HMOs.
The best kept secret in the world in our country is that Medicare is the most efficient health care system in the world.
Now, if you had the option of choosing Medicare instead of your private insurance companies and HMOs, you would save big money at least 20%.

VINICK
That's crazy. Medicare taxes would skyrocket.

SANTOS
Well, yes, the Medicare tax would have to go up but it still would be much lower than health insurance premiums are now. Look, I don't know about you, but if you give me a choice between paying for something called a premium and something called a tax, my only question's going to be 'Which one's cheaper?'

VINICK
I literally don't know where to begin. I mean, to force everyone in the country to go to...
Påståendet att Medicares administration bara är 2 procent har naturligtvis ifrågasatts, men den kanske mest citerade rapporten kommer ändå bara upp i 5-8 procent. I grunden är det alltjämt så att ett obligatoriskt system som inte behöver bry sig om premiediskriminering, riskbedömningar och marknadsföring därför kan bli billigare än en marknadslösning.

Å andra sidan glömmer man ofta bort beslutskostnaden i offentliga system: den politiska processen och rent seeking. Debatten är väl (även) på denna punkt aningen vinklad åt det demokratiska hållet.

Andra exempel på detta är när Vinick hävdar att det går dåligt för Afrika pga höga skatter. Och mycket riktigt: Enligt NBC:s tittarundersökning, vann Santos debatten med 79 mot 21 procent.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Du vet väl att det inte var på riktigt, va?
3 apr | Unregistered CommenterPer B
En närmast filosofisk fråga Per...
3 apr | Registered Commenterbergh
Borde inte detta gälla även vissa andra branchser?
Bara en fråga, är ingen ekonom.
Tja, det är ju en fråga som tagit mer och mer plats i USA de senaste åren; den där kostnaden när försäkringsbolag är inblandade. (Oavsett vad det är för försäkring men mest "medical insurance") Det räcker att titta på vad den uppskattade kostnaden för vård är per dygn i USA och jämför med tes Frankriken, UK och Sverige så ser man att kostnaderna i USA är orimligt höga och inte riktigt går att förklara. Nästan allting är nämligen billigare i USA; som sjuksköterskor, material, hyra även om el är dyrare... det går helt enkelt inte ihop att ett dygn på barnintensiven tex. är 121000 dollar... äldrevården är även det rätt hyggligt dyrt.

Personligen tror jag inte att Medicare kan bli universell, det är alldeles för många som skulle säga nej till en högre skatt som skulle behövas - även om det kanske "bara" skulle vara 3% - men kanske går det om man gör ngn typ av minimalmedicare?!

Att argumentera för att medicare skulle vara mer ekonomiskt effektivt än privata bolag är väl ett av de starkare argumenten för att staten skulle försöka vara ett av bolagen och automatiskt ta de fattigaste - senast jag hörde ngt om Medicare iaf.
3 apr | Unregistered Commenterchall

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.