Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sveriges tillväxtregioner | Main | Fler fokalpunkter »
onsdag
jun112008

Ökar eller minskar antalet dödsfall i arbetet?

I senaste Fokus (ej på nätet) påpekas att antalet dödsfall i arbetsolyckor ökar. Det är att göra en stor poäng av en enskild färändring från ett år til ett annat. Den långsiktiga trenden är nämligen att allt färre dör på jobbet:

Notera dock att den fallande trenden möjligen verkar ha ersatts av en svag ökning de senaste åren.

Toppen 1994 är f ö varken den varma sommaren eller fotbolls-VM (vilket folk faktiskt gissat på). Det är Estonia.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Och jag gissade på värmeböljan som orsak på -94 men blev utskrattad... Har för mig att min andra gissning var internet (dock oklart riktigt vad det hade med arbetsplatsolyckor att göra).

Men senaste trenden? Facket kanske säger gästarbetare som inte är så bra på arbetssäkerhet, och studerar jag de kubanska (!) gästarbetarna som lägger om taket här är jag nog villig att medge att där finns en poäng...
11 jun | Unregistered CommenterMi Lennhag
Så vidt jeg kan se er dette *antallet* af dødsfald ved arbejdsulykket. Rigtigt interessant ville være at se *risikoen* for at blive slået ihjel eller skadet alvorligt pr. arbejdet time - og endelig skulle man så også bryde det ned på brancher for at se, hvilke effekter konkjunkturer, industriel forandring og sikkerhedstiltag har.
Estonia?
12 jun | Unregistered CommenterMartin
Hm... upptäckte precis att facit finns i bloggposten. Blir ju lite mindre spännande att gissa då.

För övrigt skulle väl någon partigängare kunna göra en fin poäng av att det är fler dödsfall i arbetslivet under borgerliga tidsperioder? Metoden är ju beprövad från diverse borgerliga analyser av OECD:s så kallade "välståndsliga".
12 jun | Unregistered CommenterMartin
Läsa innantill är svårare än man tror, så några poäng får du ändå martin!

(men skedde inte estonia efter valet 94? :-)
12 jun | Unregistered Commenterbergh
Fast när man gör ekonomiska anlayser så brukar man ju låta hela valåret styras av den regering som styrde före valet med motivering att det är för kort tid kvar för att den tillträdande regeringen ska hinna påverka något. Så då är det m a o Bildtregeringens fel.
12 jun | Unregistered CommenterJFE
Det var väl i slutet av september. Så det var efter valet, men före den nya regeringen tillträdde.
12 jun | Unregistered CommenterDennis
Hur ser det ut med anDELen arbetsplatsolyckor? Alltså med tanke på att arbetslösheten sjunker så att fler har ett arbete att bli olycklig på?
21 jul | Unregistered CommenterOla Berg
Do not enough money to buy a building? Worry no more, because it's possible to get the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> to work out such problems. Hence take a credit loan to buy all you need.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.