Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips juni: Sverigehyllande, ägande och tennis | Main | Ankarloo om välfärdsstaten »
måndag
jun232008

för mycket konsensus?

Liberaler av alla möjliga slag slutar rösta och och överväger lämna alliansen. Orsak: FRA-lagen.

Jag brukar ju hylla den svenska samförståndsandan. Och jag har pekat på att den ofta tar sig uttrycket att när regering X inför en lag, är oppositionen högljudd - men när oppositionen kommer till makten, får lagen vara kvar.

Mycket gott i Sverige har åstadkommits med denna sorts "de facto blocköverskridande konsensus". Många har med anledning av mina konsensushyllningar i Den kapitalistiska välfärdsstaten frågat om konsensus stundom kan vara av ondo.

Det kan det naturligtvis. Tyvärr är nog FRA-lagen ett exempel: Jag tror inte ett regeringsskifte 2010 innebär att lagen rivs upp. Men jag blir gärna motbevisad av Mona Sahlin 2010!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

"men jag blir gärna motbevisad av Mona Sahlin 2010"

Det hade jag inte väntat mig ;-)

Jag ser förstås fram emot ett regeringsskifte, snarast. Och jag har svårt att tänka mig att inte förändringar sker i FRA-lagen i riktning mot mer integritet.

Kanske man då också kan ta tag i den svåra frågan om integritetsskydd på arbetsplatsen i samband med användande av framförallt IT-teknik. För det är ju en smula absurpt om arbetsgivarna ska ha större möjlighet att övervaka vad vi gör på kafferaster än staten har.
23 jun | Unregistered CommenterLeoB
Leo: Det vore inte alls absurt, eftersom förhållandet mellan två individer (eller två grupper av individer, eller en individ och en grupp) är skilt från förhållandet mellan invånare och stat. Det ena är ju vad man brukar kalla en frivillig överenskommelse. Man använder ju trots allt arbetsgivarens nät.

Men de nät vi använder för vår kommunikation och som ska övervakas iom FRA är inte statens, eller?
24 jun | Unregistered CommenterTomas
Jag har, tvärt om mot LeoB, svårt att tänka mig att en socialdemokratisk regering inte skulle *förvärra* saken ytterligare. Uppfattningen att det är värt att avskaffa grundläggande demokratiska rättigheter för att bekämpa hot som inte existerar (och därför aldrig blir färdigbekämpade, utan man ständigt måste stifta fler lagar för att bekämpa) delas av socialdemokraterna och de borgerliga.
Tomas:

Jag tror att det är att överförenkla det hela att kalla förhållandet mellan anställd och arbetsgivare för "frivilligt".
28 jun | Unregistered CommenterLeoB

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.