Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Etanol-lobbyisterna lyckas med m - men missar fp | Main | Nästa ekonomipristagare: Elinor Ostrom? »
söndag
jun292008

Visby och några bloggnyheter

För första gången på länge kommer jag att jobba under visbyveckan: Tre seminarier och bloggande för almedalsbloggen. På den senare har jag hittills hunnit skriva två artiklar om moderaternas respektive socialdemokraternas ekonomiska seminarium.

RSS-flöde med mina almedalsblogginlägg finns här, men jag rekommenderar att man besöker sidan, som i år är mer som en proffsig webbtidning än en blogg (tack vare Stina, Hampus och alla de andra).

Seminarierna återkommer jag till, men notera att vänsterspalten fått en kalenderlänk, som visar de händelser som är offentliga i min googlekalender. (Om någon förresten undrar hur man smidigt synkar google-kalendern med mobilen, kan jag meddela att goosync funkat utmärkt för mig i ett halvår nu).

Slutligen: När tidningsredaktörer i fortsättningen mailar en kvart före deadline och ber om en högupplöst portträttbild, får de nöja sig med den här länken. Säg till om jag fått nån fotograf fel, eller ser ut som en massmördare på någon av bilderna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det där med fri invandring ocj välfärdsstaten lät väldigt intressant. Vet du om det finns chans till ljudinspelning så att vi stackare som inte kan vara där åtminstone får chans att lyssna på tillställningen?
30 jun | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.