Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Pensionsåldern har börjat öka i Sverige | Main | Tennis vs fotboll, del 2 »
söndag
jul062008

Gävle kommun marknadsför sig...

Vi kommer att med helium blåsa upp en rosa bock som är 10 gånger 15meter. Den ska sväva 30 meter över masten och synas från hela Visby.
Ur Gävle dagblad

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Din roliga och insiktsfulla analys av tennisens övertag över fotboll som spectator sport illustrerades lysande av Nadal o Federer igår.

Undrar om du också bekantat dig med baseball? Även där är det bara sista bollen som räknas - och den kan föregås av många, många spännande dueller mellan batter och pitcher. Men det har du kanske smakat på under dina USA besök?
Trevlig sommar
Lennart
Tack Lennart!

det är inte alla i kommentarsfältet som tycks dela min preferens för tennis över fotboll. baseball har jag hört snarlikt gott om!
7 jul | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.