Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fortsatta problem för världsförbättrare... | Main | Vilka är det som lämnat akassan? »
onsdag
jul092008

Fotboll vs Tennis, del 3 (sista delen).

http://www.svenskfotboll.se/files/%7BA3D67752-04E4-4069-95F6-483C6218A5EF%7D.jpg
Fotbollspublik.
http://i.cdn.turner.com/sivault/image/2007/07/03/075264904.jpg
Tennispublik.
Var skulle du trivas bäst?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (9)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (7)

Kanske bland de här? :)
http://www.jamd.com/image/g/1218773
9 jul | Unregistered CommenterDennis
Som tur är slipper man sitta på obekväma säten tack vare tv och internet, som gör att man kan följa såväl tennis som fotboll i sin soffa i det sällskap man själv väljer. (Men visst är den belevade tennispubliken att föredra.)

För övrigt har detta varit en utmärkt serie! Synd bara att den redan har kommit till sitt slut.
Fotbollsåskådande är att föredra trots allt. För det tycks ju "regna i Wimbledon" var och varannan matchdag ;)

Även på Xbox röstar jag för fotboll!
Med tanke på det irriterande hyschande som förekommer på tennismatcher, alltså att speakern uppmanar publiken till tystnad blir svaret ganska givet för var och en som har förlänats med eget tänkande. Tennisens individualism likriktar och ger inte möjlighet för individen att avvika medan däremot fotbollens kollektivism ger alla möjligheter för individen att göra detsamma.
10 jul | Unregistered CommenterErik
Tennis är en åskådarsport allright. Men fotbollen är för /deltagare/ med passioner, aggressioner, den rymmer det sköna och det fula, liv och död, krig och förbrödring. Tennis är vita skor och ett intrikat poängräkningssystem... Where's the contest?
10 jul | Unregistered CommenterMarcus
Dennis, din buse, jag har aldrig varit närmare att readera en kommentar än nu :-)
11 jul | Unregistered Commenterbergh
Bäste hr Lundgrino, Top Spin 3 slår FIFA med elefantlängder.
11 jul | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.