Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Socialt tryck och institutionell förändring | Main | Om äganderätt, korruption och smörsgåstårta »
torsdag
aug142008

Hur allvarlig är inflationen?

Ökningen av konsumentprisindex är just nu högre än på länge. Men Niclas har ur dagens industri saxat följande mycket illustrativa diagram:

Rensat för energi och livsmedel är den underliggande inflationen inte bara låg - den är fallande!

Så varför ska man rensa för energi och livsmedel?
Svaret beror på varför dessa priser går upp: Ingemar Bengtsson gör en i mina ögon mycket bra poäng på Brännpunkt:
Skilj på inflation och relativprisförändringar!

Mycket talar för att relativpriset på energi och livsmedel har stigit varaktigt:
  • Pga externa effekter har energi länge varit för billigt, vilket nu i ökad utsträckning korrigeras av bland annat koldioxidskatter och handel med utsläppsrättigheter.
  • Prisökningar på livsmedel (omskrivna här) beror delvis på att Kina och Indien blivit rikare och kraftigt ökat sin efterfrågan - en utveckling som lär fortgå.
Riksbankens svar till Bengtsson idag, skulle kunna sammanfattas: Vi vet - men vi höjer räntan ändå. Inte helt övertygande.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Kan man tänka sig att Riksbankens svar egentligen bara handlar om att de måste hålla uppe fasaden av stenhård räntepolitik för att tvinga ner inflationsförväntningarna? Men att de egentligen inte planerar att höja räntan mer i år, alltså.

Eller är det för konspiratoriskt?
14 aug | Unregistered CommenterJocke
Riksbankens replik måste tolkas precis som du gör, Andreas. Man gör det man tror att man förväntas göra. Det påminner om elstötarna man ger råttor i enkla stimulis-respons modeller. Det är möjligt att det är svårt att förklara verbalt för råttor, men nog kunde Riksbanken försöka få fram sitt budskap till människorna på ett mer resonabelt sätt?
14 aug | Unregistered CommenterIngemar
Varför ska riksbanken skilja på inflation och inflation om inte löntagarna gör det? När relativprisförändringar riskerar leda till en inflationsspiral genom löntagares kompensationskrav etc, så måste riksbanken sätta P för det. Det är väl ganska givet?
14 aug | Unregistered CommenterJeppen
"Prisökningar på livsmedel (omskrivna här) beror delvis på att Kina och Indien blivit rikare och kraftigt ökat sin efterfrågan - en utveckling som lär fortgå."

Enligt världsbanken så beror 75% av prisökningarna på biobränslen.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=1188886&from=rss
Fel av mig, priset på livsmedel har ökat med 75% pga biobränslen. Vilket inte är samma som ovan.
"Riksbankens svar till Bengtsson idag, skulle kunna sammanfattas: Vi vet - men vi höjer räntan ändå. Inte helt övertygande."

Är det verkligen en rättvisande tolkning/sammanfattning av deras argument? Så här skriver de:
"Vad vi däremot kan göra är att förhindra att dessa prisökningar sprider sig till en allmän prisuppgång och därmed för hög inflation."

De vill alltså försöka förhindra att prisökningarna *sprider sig till en allmän prisuppgång* med sin räntehöjning. Det kanske är en verkningslös metod, eller så kanske det saknas empiri för att det fungerar i det fallet, det vet jag inte. Men deras skäl verkar i alla fall vara ett annat än din tolkning ovan.
15 aug | Unregistered CommenterMarcus
Ett bra sätt att förhindra att inflationen sprider sig, vore väl att tydligt berätta vad den beror på. Är inte övertygad om att man lyckats helt med detta hittills...
16 aug | Unregistered Commenterbergh
Nej det kan jag iofsg hålla med om.
16 aug | Unregistered CommenterMarcus
Jag tror Jocke har rätt i sin tolkning. Riksbanken talar om för alla (dvs arbetsmarknadens parter) att "don't even think about it". Med tanke på att vi har reala hyressäkningar för tillfället (se http://ekonomistas.se/2008/08/15/allt-snabbare-hyressakningar/) så kanske de lyckas.
18 aug | Unregistered CommenterJonas V
Jonas V: om man menar att inflationen inte är riktigt på riktigt, och att Riksbanken bara vill göra en rejäl markering, så har vi ju inte reala hyressänkningar. Kommenterar det på Ekonomistas.
Andreas: Frågan är inte om inflationen "är på riktigt" utan om den beror på faktorer som Riksbanken kan påverka via räntan.
19 aug | Unregistered CommenterJonas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.