Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur allvarlig är inflationen? | Main | Är "nya moderaterna" en bluff? »
lördag
aug092008

Om äganderätt, korruption och smörsgåstårta

När man (jag...) använder anekdoter i föreläsningssyfte, finns risken att de bättras på en smula. Men historien om det stulna musikinstrumentet i Lund och smörgåstårtan från Widerbergs verkar vara helt sann, åtminstone enligt Sydsvenskans rapportering.

Här här historien i korthet (citat ur sydsvenskan: 1, 2, 3, 4, 5)
  • Våren 2006 stjäls en bastrombon från Palaestra i Lund. Ägaren inser att stölden inte kommer att prioriteras och gör egna efterforskningar.
  • Genom en övervakningskamera på en pantbank i Malmö identifieras tjuven, och den bestulne kontaktar polisen.
  • Polisen berättar "att det förekom att poliser som gjort en bra arbetsinsats bjöds på smörgåstårta", och den bestulne utlovar en dylik: "En smörgåstårta, inköpt på Widerbergs och i storleken 10-12 personer" , var enligt åtalsbeskrivningen den uttryckliga beställningen.
  • Trombontjuven grips och döms. Polisen ringer upp och meddelar "att det nu kunde vara dags för smörgåstårtan"
  • Extra festligt kuriosum: Tårtan blir stående på Widerbergs i två dagar: Lundapolisen hade efter en avtackning redan ätit så mycket smörgåstårta de mäktade med.
  • Den bestulne tar upp smörgåstårtan som en kostnad (340 kr) och begär ersättning - vilket leder till en förundersökning om misstänkt mutbrott.
  • Polisen döms för mutbrott till 20 000 i böter. Överklagar.
(Jag kan dock någon gång ha hävdat att det rörde sig om en cello, men bastrombon är ju faktiskt några procent roligare!)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

ROTFLMAO!

Man (jag...) inser nu vad man har gått miste om genom att bo i Stockholm. Bastrombon! Och namnet - Palaestra!
En bastrombon är dessutom en stor och värdefull sak, minns inte exakt vad det stod i sydsvenskan men det vara ju flera tiotusen kronor, så man förstår att han gjorde egna efterforskningar och betalade tårtan!

Det roligaste med det hela är väl att det kom fram inte för att han klagade, utan för att han ville att tjuven skulle kompensera honom för att tårtan :)
Kul, men ändå rätt allvarligt. Fick poliserna sparken?
22 aug | Unregistered CommenterMN
Nej, ingen polis fick inte sparken (vad jag vet).
3 apr | Unregistered Commenterbergh
Så nu finns det inga poliser kvar, alltså?
5 apr | Unregistered CommenterC
hm, svårt med negationerna ser jag. jag kommer nog att hyfsa till min förra kommentar...
5 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.