Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« The case for big government? | Main | Ungdomars ställning på arbetsmarknaden i Sverige och EU »
onsdag
sep102008

Skoprischocken - dagens i-landsproblem i den kapitalistiska välfärdsstaten...

Ur DN: SCB har räknat fel på inflationen: Den var 4.1 procent i juli, inte 4.4 som vi alla - inklusive Riksbanken - trodde.

Big deal? Ja, faktiskt, i varje fall enligt Henrik Mitelman: Riksbankens prognos för juli var 4.3 procent. De höjde räntan i tron att de underskattat inflationen - men i själva verket hade de överskattat den.

Orsak: "felaktiga mätningar av skopriser".

Ungefär hur felaktiga var dessa mätningar? Låt se: hittills i år har jag nog köpt skor för 0,5 procent av min inkomst. Om detta är den ungefärliga vikten för skor i KPI, då ska det till ganska bisarra skoprisökningar för att dra upp hela index 0,3 procentenheter.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Ännu mer bisarrt blir det när man betänker att det i själva verket knappt var några nominella prisökningar att tala om alls. Skälet till prisuppgången berodde på kvalitetskorrigeringsfaktorn fr o m april. Prismätarna på SCB uppfattade att kvaliteten på skor föll med ca. 17% mellan mars och april, och att detta ledde till en prisuppgång med ungefär detsamma i statistiken. Att detta verkade helt orimligt påpekades redan i maj av flera marknadsaktörer, dock utan att SCB dubbelkollade saken direkt (?). Fyra månader senare har man tydligen kollat upp saken, och voilá, det var fel. En onödig fördröjning av SCB, m a o.
11 sep | Unregistered CommenterKrolben
Intressant och initierad kommentar, Krolben!
12 sep | Registered Commenterbergh
Är nyfiken, hur kan det tänkas gå till när SCB:s kontrollanter ska göra den typen av bedömningar?

Gått ner med 17%? Detta låter ju mycket roligt, vad ändrade dem till...enbart 5,2% nedgång i lädersulornas kvalitet från månaden innan? Tur man inte riktigt vet hur fantastiskt skakiga siffrorna är antar jag...
14 sep | Unregistered CommenterBarbera

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.