Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« LNB-krönika om ekonomin och stabiliseringspolitiken | Main | Fölster, Hermele och ironi i text »
fredag
sep262008

Bo Lundgren

Ärade läsare,

jag nominerar Anne Wibble till Sveriges mest underskattade minister i modern tid. Folk tycks fullständigt ha glömt bort henne, och enligt NY Times var Bo Lundgren finansminister i Sverige 1992.

Finns det över huvudtaget några konkurrenter om titeln?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Du har en poäng, men är det inte lite trevligt att Bo Lundgren, som ingen verkade gilla när han var partiledare äntligen får lite välförtjänt cred? :)

Till nominerad: Birgit Friggebod. Alla minns henne bara för We shall overcome, när gjorde viktiga ändringar i absurda byggregler
Såvitt jag kan se kallas han 'deputy minister of finance' vilket torde vara en hyfsat korrekt översättning av 'skatteminister'.

Även om det gör ont vill jag nominera Wibbles efterträdare Bosse Ringholm. Men då syftar jag såklart inte främst på de lysande tillväxtsiffrorna eller det principfasta försvaret av fastighetsskatten, utan på busringningar och kreativ presskonferensteknik.
27 sep | Unregistered CommenterMartin
Tittar man längst ner på sidan hittar man en rättelse där de nämner att de skrev minister of finance först.

Jag stödjer nomineringen av Ringholm. Inte kan han varit så dålig som han verkade?
Så slarvigt av mig. Jag skulle vilja lägga in en rättelse till min kommentar, går det?
30 sep | Unregistered CommenterMartin
Du är rolig Martin. Jag tycker hursomhelst det är stark av NYT att föra in en så stor och synlig rättelse för något som rimligen är "hela världen"...
30 sep | Unregistered Commenterbergh
Bo Ringholm var inte alls underskattad som finansminister vad jag förstått. Men nomineringen tages motvilligt emot...
30 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.