Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer biståndsdebatt | Main | Sven Tengstam och Hans Rosling på dagens biståndsseminarium (som jag inte var på) »
torsdag
dec102009

SN-seminarium om Fölster & Wallen (2009)


2009.12.09
Originally uploaded by dirbergh

Pallrade mig upp för att gå på seminarium 0830 (!). Det visade sig vara värt det, av flera skäl:

1. Budskapet, att konsumtionsojämlikhet är intressantare än årsinkomstspridning, är en av min käpphästar.

2. Resultatet är att skillnaderna i konsumtionsnivå i Sverige inte ökat trots ökad inkomstspridning (teoretisk föga förvånande, men teoretiska mikromodeller brukar bita dåligt på LO-ekonomer...)

3. Diskutanterna var bra: Matthew Lindquist påpekade bl a att resultatet sannolikt är en effekt av att välfärdsstaten fungerar som tänkt.

Nisha Besara påpekade att värdet av att ha mera fritid inte är lika högt om man är ofrivilligt deltidsarbetslös.

4. De bjöd på mangosmoothie.

Och för den som undrar:

Naturligtvis innehåller boken ett antal provocerande och tämligen ovetenskapliga scatterplots som meningsmotståndare kan förfasas över och undermedvetet använda som ursäkt för att slippa ta till sig bokens huvudbudskap.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

There is no such thing as free mangosmoothie!

En fråga angående ämnet, som jag inte känner mig så väl insatt i, angående inkomstskillnader. Är det inte av tradition så att kapitalinkomster till de rikare i Sverige varit relativt stor? Inkomster som alltså återinvesteras istället för att konsumeras. Skulle det vara bättre att tala om förändringar i löneskillnaderna istället? Om jag inte missminner brukar det vara en stor skillnad på Lorenzkruvan för inkomst- respektive löneinkomster i Sverige.
10 dec | Unregistered CommenterOlle J.
Jag vägrar tro att den gode dr Bergh medvetet felstavat namnet på panelens enda kvinna, men slarvet sticker i ögonen. Det är inte bara scatterplots som gör att man missar huvudbudskapen.
10 dec | Unregistered CommenterH
jag stavar ställan fel medvetet (tack)
10 dec | Registered Commenterbergh
Ni akademiker har det då för bra :)
10 dec | Unregistered CommenterDanni
Danis, du skulle bara veta hur bra vi har det, och hur den dagen fortsatte och slutade :-)
11 dec | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.