Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Keynes och konjunkturpolitiken: Död, återuppstånden eller still going strong? | Main | DN kultur - vad menas? »
onsdag
feb112009

Skulle Nadal ha fått mer än Williams?

Ett försök att knyta ihop jämställdhet, ekonomi och tennis i februari-krönikan, publicerad i ST, VK m fl. Central tes:
Den som ursäktar lägre prissummor till kvinnor med att konkurrensen på damsidan är sämre, glömmer att det finns ett omvänt orsakssamband: Konkurrensen på damsidan är sämre bland annat just för att prissumman alltid varit lägre än männens.
"jämställdhetsflum" enligt signaturen Mr Cool i kommentarsfältet på VK.


Slutresultatet i Australian Open. Notera att det var Federers psyke, inte fysik, som svek honom i sista set.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (15)

Men är det inte så att Nadals vältränade, unga lekamen rent fysiskt är överlägsen Federers numera ganska slitna dito?

game set match - me likey!

välfärdstennis via jämställda spelregler ;)

11 feb | Unregistered CommenterEw

Hmm.

Ett krux ar att Nadal hade slagit Williams i 1000 av 1000 matcher. Om det ar ration mellan mans och kvinnors kompetens aven i andra yrken, sa ligger kvinnor pyrt till. Och ar det verkligen kompetens man betalat for? Analogin verkar halta lite ...

Och lika lon for lika arbete verkar vara en konstig princip i tennis. Borde inte Federer fatt samma betalning som Nadal da? Och aven jag, som inte ens kan spela tennis, borde val i sa fall erhalla 2 miljoner dollar om jag orkar lira en femsettare!

Slutligen: "Ekonomer brukar påpeka att man får vad man betalar för. " Ekonomer brukar ocksa papeka att priser satts via utbud och efterfragan, och att tokiga jamstalldhetsprojekt for den yttersta aristokratin inom overklassporter knappast kommer leda till nagra storre valfardsforbattringar.

12 feb | Unregistered Commenterpontus

MÅnga bollar där, Pontus (pun intended)

Nu spelade ju Nadal inte mot Williams, så att den matchen skulle blivit tråkig är inget argument. Ej heller att du skulle orka spela fem set. Det man vill åt är naturligtvis underahållande, spännande bra tennis. Och självfallet kan en damfinal vara lika bra som en herrfinal.

Däremot har jag svårt att se varför damerna endast spelar bäst av tre set. Det är i själva verket ytterligare en signal som sänker statusen på ett omotiverat sätt. Kvinnor klarar naturligtvis av att spela bäst av fem lika väl som män gör det.

12 feb | Unregistered Commenterbergh

Ett gammalt inlägg i debatten kan kanske vara på sin plats?

bloggen är ganska svårläst med den gråa bakgrundsfärgen och typsnittet

12 feb | Unregistered CommenterAnton

Bergh - Jag har aldrig anvant argumentet att nagon match hade blivit trakig. Jag har bara anvant argumentet att Nadal ar en flera ganger battre tennisspelare an Williams. Sa om du anser att "lika lon for lika arbete" ar en riktig princip, sa bor faktiskt Nadal tjana avsevart mycket mer an Williams efter som han utfor sitt arbete manga ganger battre.

Och tycker du att "bra-igheten" av en match skall vara avgorande for lonen, borde inte da Federer fa samma lon som Nadal? Vill vi dessutom verkligen ha en smakkommitte som avgor hur "bra" en match ar och loneplanera darefter?

Varfor inte bara lata utbud och efterfragan bestamma lonerna? Har damtennis mer tittare, sa kammar de nog hem mer reklampengar och kan betala ut hogre prissummor. Detsamma galler forsta mannen. Vad ar problemet med den losningen?

12 feb | Unregistered Commenterpontus

"Däremot har jag svårt att se varför damerna endast spelar bäst av tre set. [..] Kvinnor klarar naturligtvis av att spela bäst av fem lika väl som män gör det."

Det håller jag med om. Det reser frågan om kvinnor även ska få kunna spela mot män i olika sporter och på samma villkor. Tänker på exempelvis om Annika Sörenstam skulle fått spela golf i manskategorin?

13 feb | Unregistered CommenterMarcus

Marcus - Hon gjorde ju det. Slutade pa plats 96 av 111.

Och Tiger Woods tjanar fortfarande mer. Vilken oerhord diskriminering!

13 feb | Unregistered Commenterpontus

I Danmark tjänar kvinnliga handbollsspelare betydligt mer än männen. Anledningen är att damhandboll är betydligt mer populär hos publik och tv-bolagen. Diskriminering?

14 feb | Unregistered CommenterPatrik

Tack Pontus, hade glömt bort att hon också ställde upp. Då kan man ställa sig frågan om det var rättvist mot den man som knuffades ur tävlingen för att Sörenstam fick vara med?

15 feb | Unregistered CommenterMarcus

@pontus, ok då missförstod jag dig, ty visst är nadal en bättre tennisspelare än williams.

Min poäng - i den mån den inte gick fram - var att kvaliteten, antalet tittare och undehållningsvärdet i damtennisen är endogen med avseende på bland annat prissumman.

Sannolikt har vi att göra med multipla jämvikter; en där kvinnor spelar bäst av tre set, betalas dåligt och där konkurrensen och spelkvaliteten är dålig. I den andra jämvikten har damtennisen fler tittare, sponsorer, högre konkurrens, prissummor och spelkvalitet. Jag vet vilken jämvikt jag föredrar.

18 feb | Unregistered Commenterbergh

Andreas - Fair enough. Men galler inte samma sak sporten curling? Att enda anledningen till att tittarna och sponsorerna ar sa fa, ar att vinstsummorna inom sporten ar sa laga? Dessutom galler inte detta ALLA damsporter? Om inte, vilka sporter ser du har en unik jamvikt (i motsats till tennis som har multipla)?

Vad sags om foljande alternativa hypotes: Av biologiska skal ar kvinnor i genomsnitt samre rustade for fysisk aktivitet pa (kroppsligt) maximal niva. Konsumenter tenderar att uppskatta skickliga utovare pa sin sport mer an mindre skickliga (det ar darfor t.ex. Zlatan tjanar mer an t.ex. Rosenberg). Individer tenderar att fokusera pa sina komparativa fordelar vilket innebar att kvinnor hellre blir sjukskoterskor, raketforskare och mekaniker, an just proffsboxare.

18 feb | Unregistered Commenterpontus

jag är osäker på om din hypotes måste vara alternativ, den kan såklart också ha ett förklaringsvärde.

och ja, det kan gälla curling också. och damsporter generellt. möjligen kan man generalisera det ännu mer...!

19 feb | Unregistered Commenterbergh

jag är osäker på om din hypotes måste vara alternativ, den kan såklart också ha ett förklaringsvärde.

och ja, det kan gälla curling också. och damsporter generellt. möjligen kan man generalisera det ännu mer...!

19 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.