Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Var inte svenska språket mustigare förr, när allt kommer omkring? | Main | Skulle Nadal ha fått mer än Williams? »
onsdag
feb182009

Keynes och konjunkturpolitiken: Död, återuppstånden eller still going strong?

...är temat på Bertil Ohlin-institutets lunchövning 2 mars. Så om du har vägarna förbi i Stockholm...


Tid: 12.00 - 13.00 den 2 mars
Lunchsmörgåsar kommer att finnas att köpa från 11.30

Ohlininstitutet presenterar en skrift med två olika ståndpunkter på statens roll som konjunkturutjämnare.

Skribenter/debattörer: Alexandra Waluszewski, STS Uppsala Universitet, och Lena Westerlund, chefekonom LO.

Plats: Summit, Grev Turegatan 30

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hej,

This American Life som jag lyssnar på som podradio hade för någon vecka sedan ett program där man i ett av avsnitten pratade om och med ekonomer om Obamas stimulanspaket och om det är det första riktiga testet av Keynes teorier. Ganska kort, men ändå rätt intressant tyckte jag.

Länk till avsnittet: http://tinyurl.com/cm9ndl

18 feb | Unregistered CommenterChlott

Inte för att jag har möjlighet att komma, men lunchmackor att köpa?
Lågkonjunkturen påverkar även generositeten här med andra ord?

19 feb | Unregistered CommenterHenrik

Nix, BOI har alltid tagit bra betalt för lunchmackorna. Hård normpolitik som inte har med konjunkturen att göra :-)

26 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.