Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« SJ informerar sina resenärer. Oklart om vad. | Main | Leder politiska regleringer till korruption? »
torsdag
mar192009

Den bisarra förvirringen om cancerforskningen

  • P1 för någon vecka sedan: Rött kött ökar risken för tjocktarmscancer.
  • P1 i morse: Tidigare refererad studie var baserade på folk som redan fått cancer, och som således kan misstänkas vilja utse någon form av syndabock.

(hittar inga länkar, men för en gångs skull är jag ganska säker på att jag hörde rätt)

  • Vetenskapsradion, mindre än en vecka sedan: "Tjocktarmscancer drabbar vegetarianer" (!)
  • SVT, augusti förra året: Defekt gen bakom tjocktarmscancer.

Riktigt festligt blir det om vi söker längre tillbaks. I NyMedicin finns följande:

Enligt en nyligen skriven artikel av Tidningarnas Telegrambyrå (TT) så ger rött kött ökad cancerrisk. Men när man analyserar statistiken så stämmer inte dessa siffror. Varför överdriver TT resultat och varför repeterar svenska tidningar aningslöst överdrivna tolkningar av forskningsresultat?

Vettiga frågor. Även om riskökningen av rött kött skulle vara vetenskapligt accepterad, varför rapporteras oftast relativa riskökningar och inte den absoluta storleken på risken?

Enligt NyMedicin är det 1 på 1667 som någon gång under livet drabbas av tjocktarmscancer. En riskökning på 30 procent betyder att detta ökar till 1,3 personer på 1667. Fortfarande mycket låg risk.

Dessutom: Medan forskningen om effekten av rött kött tycks vara osäker, verkar det råda större enighet om hur man sänker sin cancerrisk: Se till att kosten innehåller frukt och grönsaker (se exempelvis Karolinska Institutet).

Och då antar jag att lågt hängande frukter - som rökning och radonhus - redan är plockade.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.