Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tro det eller ej: Kriser leder i genomsnitt till liberaliseringar! | Main | Den bisarra förvirringen om cancerforskningen »
torsdag
mar192009

SJ informerar sina resenärer. Oklart om vad.

"Vi har tidigare informerat om att vi från den 21 mars 2009 förändrar vårt servicekoncept när det gäller frukost på våra morgonavgångar. På grund av tekniska orsaker har vi skjutit på införandet. Dagens servicekoncept kommer därför att finnas kvar under en tidsbegränsad period."
Ovanstående meddelande är uselt språkligt, uselt informationsmässigt och uselt kundrelationsmässigt. För att bara nämna några tänkbara dimensioner i vilka meddelandet kan utvärderas.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Brukar inte Johan Ingerö skriva roligare än så där?

19 mar | Unregistered CommenterC

Det brukar han nog. Från första meningen till en andra blir "förändringen" ett "införande" - möjligen, eftersom meningen slutar ganska abrupt efter "införandet". Av vad? kan man undra om man är lite petig. Vem tänker på frukostserveringen på tåget som ett "servicekoncept"?

19 mar | Unregistered CommenterKalle

Det jag verkligen undrar är om detta är samma Ingerö som http://ingero.blogspot.com

20 mar | Unregistered CommenterErik

kära ni, hur kommer ingerö in i bilden???

20 mar | Unregistered Commenterbergh

SJ har anlitat honom som presskommunikatör, han nämndes i höstas minns jag när SJ hade som störst problem med förseningar.

21 mar | Unregistered CommenterDennis

Ingerö uttalade sig för SJ senast för någon vecka sedan när de fick problem i lokstallarna i Hagalund och knappt fick ut ett enda tåg. Så han jobbar nog fortfarande på deras presstjänst.

21 mar | Unregistered CommenterJFE

I see. Jag tror INTE ingerö skriver deras kundmail.

22 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.