Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dagens debatt om konjunkturpolitik... | Main | Vad hände med Göran Rosenberg? »
måndag
mar022009

Hux flux har Sverige nominallöneflexibilitet!

Ur DN:
IF Metall och arbetsgivarna har undertecknat en krisöverenskommelse för industrin. I stället för att varsla om uppsägning ska företaget och facket lokalt komma överens om ledighet och utbildning. Ersättningen blir minst 80 procent av den faktiska lönen.
Bra eller dåligt? Pja, det beror på om krisen för berörda företag är konjunkturell eller strukturell, vilket är svårt att veta i förväg. (Fast på lång sikt är allt strukturellt :-)

Hursomhelst: Ledighet, utbildning och 80-procent av lönen låter såklart bättre än arbetslöshet för ganska många.

Med tanke på att bristen på nominallöneflexibilitet var ett starkt skäl för Sverige att stå utanför EMU, betyder detta att vi snart vågar använda Euron även i Sverige?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Å andra sidan verkar det hela vara endast på grund av den enorma omfattningen på krisen:

- Det är ingen lågkonjunktur vi är inne i, utan den värsta krisen vi har sett, sa Löfvén.
Han fortsatte med att slå fast att det är Metalls medlemmar som får ta de värsta smällarna vad gäller varsel, och att var fjärde medlem kan vara arbetslös till sommaren om utvecklingen inte hejdas.

Vi kanske har nominell löneflexibilitet då 25% av ett fackförbunds arbetskraft hotas, men vi har det väl troligen inte då säg 5-10% hotas? Och då kanske Euron kostar mera än den smakar

2 mar | Unregistered CommenterAnders

En lösning kanske för starka ägare med hyfsat välfylda kassor som vill övervintra och passa på att uppgradera personalstyrkan. Personal med yrkesbevis, certifieringar med mera är konkurrensfördelar inom industrin och byggsvängen. Dessutom antar jag att det driver upp lönerna för de enskilda medarbaterna för till och med IF Metalls avtal ger väl lite mer utrymme för löneökningar om man har högre eller bredare kompetens som svarvare, svetsare, betongare med mera? För övrigt anser jag att de flesta utländska valutor är för dyra, särskilt det brittiska pundet, vilket jag antar får negativa effekter på mina ölinköp!

9 mar | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.