Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sverige som framgångsexempel: skolpengen | Main | Vilka Gini-koefficienter ska man använda? »
söndag
mar222009

Partier

Har idag gått med i moderaterna och miljöpartiet, ansökt om medlemskap i folkpartiet, samt fyllt i mina uppgifter så att centern ska kunna kontakta mig (för säkerhets skull skrev jag önskar bli bli medlem i rutan för särskilda upplysningar).

På det hela taget är det ganska billigt att vara med i ett parti:

  • Mp: 50 kr, betalas via SMS.
  • M: 100 kr, betalas via telefonsamtal där man uppmanas tala in sin adress. Om min grötiga skånska gick fram kommer snart ett medlemspaket.
  • Fp: 50 kr, dock kan man bara fylla in ansökan om att få bli medlem. Får se om jag blir godkänd.
  • C: "Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig". Stod inte ens vad medlemsavgiften är. Däremot stod följande, vilket verkar lovande:

Som medlem bestämmer du helt själv på vilken nivå du vill bidra till Centerpartiets framgång. Centerpartiet sätter inga gränser för hur människor får växa.

FAQ för alla undrande:

Varför gå med i parti? pja, politik är ju strikt sett både kul och viktigt.
Varför dessa fyra? Det är partier jag på ett eller annat sätt kan sympatisera med, och som jag tror är möjliga att påverka med goda argument.
Varför fyra? Det ligger ingen tanke bakom att det blev just fyra.

Se även Att dricka liberalt och wikin där det görs ett liberalt partiprogram

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (13)

Det är klart att det är billigt i början - det är för att få dig på kroken. Sedan när du är fast, då höjs priset snabbt. Och har du dessutom gett dig på multipelmissbruk så kommer det här att bli en dyr historia för dig.

Du får gärna meddela vilka som blir snabbast på att kasta ut dig för multipla medlemskap ;)

22 mar | Unregistered CommenterRobert N

Vilket uppslag! Jag ser strålande nya vägar för ungdomsförbunden att bättra på medlemsantalen. CUF uppmanar sina medlemmar att gå med i MUF. Gröna ungdomar går med i SSU och vice versa...

Jag anser att partisystemet bör krossas. I övrigt har jag gått med i piratpartiet.

Det är väl klart att det är billigt, det är ju inte direkt medlemmarna som betalar den största delen av partiernas verksamhet...

23 mar | Unregistered CommenterEmil

Välkommen till de Gröna :)

Centerpartiet har nyligen uppdaterat sina stadgar, för att tillåta folk att engagera sig mer i rena sakfrågor och dylikt, istället för i den traditionella partistrukturen med avdelningar. Dock är jag ganska säker på att det enligt stadgarna fortfarande är formuleringen "får inte göra något som motverkar Centerpartiets syften", som sätter käppar i hjulet för dubbla medlemskap.

Här kommer även en manuell trackback. vi kan ju hålla koll på varandra. :-)

Därför blir en centerpartist Guldpirat

/Lycka till!

Välkommen till Folkpartiet! Vi erbjuder våra nya medlemmar att gnugga geniknölarna med de sista återstående exemplaren av "Liberal stagnation" och "Myten om det liberala Sverige" =)

25 mar | Unregistered CommenterMalmiac

Andreas skriver:
"Fp: 50 kr, dock kan man bara fylla in ansökan om att få bli medlem. Får se om jag blir godkänd."

Tveksamt om direktören blir godkänd ;=)

Välkommen!

Jo, jag är godkänd nu, och har fått inbjudan att skriva landsmötesmotioner med fp norrmalm.

a

5 apr | Unregistered Commenterbergh
I received my first <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a> when I was not very old and this supported my business a lot. However, I need the short term loan as well.
Vad gäller priset för medlemskap i Centerpartiet så är det numera 150 kr, men när det här inträffade var det om jag inte minns fel fortfarande decentraliserat. Kort sagt kostnaden berodde på var du blev medlem, därav ingen exakt uppgift...

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.