Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Håller infant industry-argumentet? | Main | Second opinion och TT »
onsdag
apr152009

Mer om Sverigebilden i NYT

Det är begripligt att Amerikaner har en underlig bild av Sverige. Följande kunde man nyligen läsa i NYT (bostadsbilagan)

Interest rates and borrowing terms are tightly regulated by the Swedish government. [...] Banks in Sweden are not allowed to set their own interest rates based on the financial profile of the borrower, Ms. Hedman said. Instead, the rates are dictated by the country’s Central Bank, according to Mr. Barnes. Banks are allowed to decide only the amount that a specific applicant may borrow. Currently, the government has set interest rates at 2.3 percent in an attempt to stimulate the flagging economy, according to Mr. Barnes.

Det var inte många rätt där. Ms Hedman är mäklare hos Bostadsagenten, och Mr Barnes jobbar på Knight Frank Residential Research Department UK.

(tack till Thomas för länktips).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Well.. är ju de facto sant att det är regeringen som bestämmer boräntorna. Jämför marginalerna bankerna kan ta på lån till företag / kommersiella fastigheter med marginalerna på bolån efter Anders Borgs hysteriska utspel senaste halvåret.

16 apr | Unregistered CommenterC

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.