Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om Sverigebilden i NYT | Main | Vad spelar det för roll att Lars Pålsson Syll är professor? »
tisdag
apr142009

Second opinion och TT


Mats Olinsecond opinion tar upp frågan om fel i TT-telegram och hur dessa i så fall rättas. Ett exempel:

26 februari 2009
”Kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel Westling innebär ett uppsving för monarkin, visar en Sifo-undersökning som publiceras i Aftonbladet.”

Om något visar undersökningen det motsatta, att stödet för monarkin minskat.

Second-opinion är en nylanserad sajt för korrigeringar, kommentarer och fördjupning av sådant som publiceras på andra håll (ofta DN och TT).

Trevlig idé och upplägg, men än sålänge går det inte att sortera på etiketter, och exempelvis få second opinions endast på ekonominyheter.PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.