Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Second opinion och TT | Main | En avhandling att läsa noga »
tisdag
apr142009

Vad spelar det för roll att Lars Pålsson Syll är professor?

Har fått en del intressanta mail efter inlägget om Lars Pålsson Sylls Norberg-recension. Bland annat har en student berättat för mig att Syll sedan länge använt begreppet "Walt Disney-värld" som metafor för marknaden, vilket jag inte begripit tidigare.

Kommentarstråden på Newsmill har fyllts på, och de flesta tycks reagera som jag. Men på ett ställe väcks frågan: Vad spelar det för roll att Syll är professor? Hade en sluggermässig argumentation varit mer okej om den kommit från någon annan?

Svaret är att åtminstone jag hade blivit mindre upprörd. Att diskutera frågor som är ursvåra och politiskt laddade på samma gång är inte lätt.

En viktigt poäng med heltidsavlönade akademiker är att de ska klara av detta svåra. De ska anstränga sig för att vara sakliga, inte slarva med faktagranskning, inte hemfalla åt personangrepp och ta fasta på motståndarens bästa argument snarare än att ljudligt smälla igen öppna dörrar.

Det handlar om intellektuell hederlighet. Lars Pålsson Syll misslyckas å det grövsta. Det är f ö inte första gången (exempel från 2000), men möjligen är senaste artikeln den värsta enligt ovanstående kriterier.

Till sist en godbit: Henrik Jordahl anmäler Lars Pålsson Sylls bok "Den dystra vetenskapen: Om nationalekonomin och nyliberalismens kris" i Ekonomisk debatt [pdf]

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (5)

Vad innebär det att man anmäler en bok?

15 apr | Unregistered Commentercjs

Man recenserar den. Under rubriken bokanmälningar. :-)

15 apr | Unregistered Commenterbergh

cjs: man skriver en recension.

jag undrar om den gode henrik verkligen var sanningstrogen i sista stycket, när han skriver att han stoppade in boken i bokhyllan. jag misstänker att den kanske hamnade på en mindre smickrande plats.

15 apr | Unregistered Commentergummo

Jag undrar varför så många nationalekonomer har svårt att hålla sig till vad de faktiskt kan visa, och låta bli att påstå något om resten (dvs bete sig som vetenskapsmän/kvinnor)?

Onödigt känslomässigt av Syll men frågan är varför man är mer inriktad på hans ton istället för att besvara hans (uppskruvade) argument? Det är att möta känsloutspel med irrelevans.

En sak som Syll (implicit) framför - aktörer skapar finanskriser. Om aktörer är (någorlunda) fria och kan skapa sin egna finansiella instrument, varför går det så fel gång på gång?
20 jul | Unregistered CommenterDarr Furr

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.