Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om valutakurser och varför kronan är så lågt värderad | Main | Varför ökar arbetslösheten extra kraftigt i just Sverige? »
tisdag
apr072009

20 års nyliberal bostadspolitik?

Tyvärr inget aprilskämt: En professor vid Lunds universitet skriver tillsammans med hyresgästföreningen att 20 års nyliberal bostadspolitik i Sverige gjort att bostäder möglar. Nä, det står inte exakt så, men väl följande:
Tjugo års nyliberal politik, inte bara inom bostadssektorn [SIC!], har fört med sig kraftig social och ekonomisk polarisering. Följderna har kartlagts av bostadsforskare:

Bostadsproduktionen har sjunkit till den lägsta nivån sedan 1940-talet, samtidigt som antalet vakanser ökat. Efterfrågan på stora, dyra lyxbostäder har ökat medan polariseringens förlorare fått krympa sin efterfrågan. För den förda politikens förlorare svarar bostaden för en växande andel av inkomsten. [...] Mot denna bakgrund är det inte förvånande att det uppstår problem av den art som uppmärksammats i Herrgården, där hus ruttnar utifrån och möglar inifrån

Läs för all del hela artikeln. Om någon på institutionen tar på sig att bemöta detta dravel, ska jag försöka ordna ett hedersomnämnande i Ekonomihögskolans nyhetsbrev.PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (11)

Det är väl iofs ingen hemlighet att det byggts för lite bostäder de senaste åren och att marknaden tenderar att premiera lyxlägenheter före bostäder som vanligt folk har råd med. Men du har en annan förklaring?

7 apr | Unregistered CommenterJohan R

Om man på fullaste allvar hävdar att Sverige har präglats av nyliberal bostadspolitik (av alla politikområden) de senaste tjugo åren, inställer sig en berättigad fråga: Har den som framför detta påstående -- i detta fall bl.a. en professor i kulturgeografi -- ett antal skruvar lösa, eller är man själv helt vilseledd och förvirrad? Tills bevis om motsatsen framkommer, kan jag bara säga att som disputerad kulturgeograf skäms jag å ämnets vägnar över en av artikelförfattarna.

@Magnus
Du behöver inte skämmas. Men gör gärna en insats genom att skriva ett svar till sydsvenskan :-)

@Johan R
Marknaden tenderar bygga lyxlyor åt de rika och kyffen åt de fattiga, och prissätta det hela så att vinsten maximeras. Att bygga lägenheter som inte efterfrågas, att låta lägenheter stå tomma, att bygga dyrare än vad folk vill lägga på sin bostad, eller att låta stora grupper stå utan bostad alls är i normalfallet inte något vi väntar oss av en fri marknad.

7 apr | Unregistered Commenterbergh

Är det inte fullständigt irrelevant vad vi väntar oss av en fri marknad? Det är inte vad vi har haft de senaste 20 åren i alla fall så oavsett vad man tror om nyliberalismens effekter är artikeln djupt ohederlig.

Även om man tror att nyliberalismen kommer leda till att hela befolkningen blir hemlös kan man inte med den minsta hederlighet skylla de nuvarande problemen på den.

jo, artikeln är helstollig, men jag försökte kommentera ditt påstående "marknaden tenderar att premiera lyxlägenheter före bostäder som vanligt folk har råd med", därav utläggningen om marknaden :-)

8 apr | Unregistered Commenterbergh

Inte mitt påstående! Johan R är någon helt annan än Johan Richter.

Men jag konstaterar att ditt bemötande är onödigt krångligt. Det räcker att konstatera att nyiliberalism inte har varit den förda politiken så det kan inte vara "förklaringen" (till attt det byggs för få bostäder) som Johan R efterlyser.

Nyliberalism är för vänstern vad kommunsim är för högern: Dvs två spökfigurer som man tar till i debatten när man saknar bra argument.

8 apr | Unregistered CommenterA

Men jag trodde vi hade kommit overens om att "nyliberal" bara ar en synonym for "dålig"? Artikelforfattaren foljer ju bara lingvistiska normer!

8 apr | Unregistered Commenterpontus

Ja, nyliberal används ofta slarvigt. Man slänger sig med det när man inte gillar något. Samma sak från andra hållet. När man något inte är tillräckligt marknadsliberalt är det kommunsim/socialism. Inte heller något argument.

9 apr | Unregistered CommenterA

Jag är väldigt tveksam till det här:

"Marknaden tenderar bygga lyxlyor åt de rika och kyffen åt de fattiga"

Visst finns lyx för de rika. Men alla andra produkter som marknaden försett oss normalinkomsttagare med, har ju inte direkt bestått av skit. Ingen lyx visserligen, men hyggligt OK produkter till ett överkomligt pris.

Varför skulle inte detsamma gälla för bostäder?

10 apr | Unregistered CommenterOla Berg

Ola, det är precis detta som är min poäng. Jag menade inte alltså kyffe som något negativt (vilket jag inser är något udda av mig :-)

10 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.