Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Globalisering och välfärdsstat på UF i Linköping | Main | Vad lär man sig på a-makron egentligen? Om Finanspolitiska rådets kritik mot regeringen »
torsdag
maj142009

EU-partitest hos makthavare.se

Min medverkan i almedalsbloggen har på något sätt gjort att jag också är med på nya sajten makthavare.se

Kul saker med denna:

1. Sajten har en layout som påminner om tidningen OKEJ på 80-talet. Det är förmodligen oerhört modernt.

2. De har ett partitest inför EU-valet, där frågorna är vettiga, begripliga och inte konstigt formulerade. Tydligen ska jag rösta på Abir.PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

"Tydligen ska jag rösta på Abir."

Tydligen ska jag det också.

Begripliga och vettiga? Jag har svårt att begripa varför "vet ej" ligger mitt emellan "håller helt med" och "håller inte alls med". "Varken eller", "både och" eller "lite av varje" vore väl ett rimligare mittenalternativ? Och

Också intressant att se hur nationellt valet framställs. Tillåta snus och svenska partnerskap i hela EU, bevara svenska kollektivavtal, Sverige bör införa euron, Sverige bör gå med i Nato, Sverige bör behålla spelmonopolet... Jag trodde valet handlade om Europaparlamentet.

14 maj | Unregistered CommenterJohan

Jag gillar att du anvander ordet "modernt"!

14 maj | Unregistered Commenterpontus

Komiskt. Fick också C i överlägsen och 2/3 toppnamn samma, dock KD (!!?!?) som tvåa. I mitt fall kändes åtminstone partiet rätt ufrån vad jag sett tidigare. Efter att ha läst mer om kandidaterna lutar det dock mer åt Lena Ek än Abir.

17 maj | Unregistered Commenterlundaekonom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.